Informace o vyhlášených Výzvách PR IROP

24.10.2023

Informujeme vás, že kancelář MAS Region HANÁ v uplynulých dnech vyhlásila výzvy v rámci programového rámce IROP.

Své projektové záměry zasílejte prostřednictvím datové schránky Regionu HANÁ ID:  eh57dx:

 

Výzva č. 1 IROP - DOPRAVA - Příjem žádostí od 6. 10. 2023 do 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-1-irop-doprava/

 

Výzva č. 2 IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - Příjem žádostí od 17. 10. 2023 do 22. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-2-irop-vzdelavani/

 

Výzva č. 3 IROP - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-3-irop-verejne-prostranstvi/

 

Výzva č. 4 IROP - KULTURA - PAMÁTKY - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-4-irop-kultura-pamatky/


Vzor projektového záměru, text výzvy a kritéria pro věcné hodnocení najdete v přiložených odkazech na web MAS. 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701