Podporujeme kulturní a společenský život na Hané
Kulturní a společenský život na území našich členských obcí je jednou z hlavních priorit, které místní akční skupina Region HANÁ podporuje. Podpora je poskytována z Programu rozvoje venkova.
Více informací

Co je nového

12.11.2019 OPŽP - Vyhlášeny výzvy

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č. 3 - Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 - Realizace ÚSES

Kalendář akcí

MAS Region Haná

spolek pro místní spolupráci, našim posláním je vytvářet prostor pro spolupráci mezi obcemi, spolky, podnikateli i všemi aktivními jednotlivci na území členských obcí. Cílem je podpořit rozvoj a spolupráci v nejrůznějších oblastech života venkovských obcí.