8. výzva PRV na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání vyhlášena

16.02.2022

Region HANÁ vyhlásil 8. výzvu na podporu projektů v rámci programového rámce PRV. Podpořeny budou projekty ve 3 oblastech: 
1) Podpora rozvoje podnikání ve venkovských oblastech (malé a střední podniky, živnostníci, v oblasti nezemědělského podnikání)
2) Investice do zemědělských podniků (stavby, technologie a technika pro zemědělce)
3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekty se podávají v termínu do 18. 3. 2022.

Vaše případné záměry před podáním konzultujte s pověřenými pracovníky MAS (Ing. Jaroslav Brzák, tel.: 605 174 701, email: jarek.brzak@regionhana.cz)

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete v sekci Strategie - Dotace PRV - Výzvy PRV - 8. výzva PRV

Potenciální zájemce také zveme na seminář pro žadatele, který se uskuteční v zasedací místnosti kanceláře MAS, ve středu 2. 3. 2022, od 9:00.
Účast je nutno potvrdit předem Mgr. Lucii Novákové (tel. +420 702 022 396, lucie.novakova@regionhana.cz)
 

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele v rámci výzvy č. 7 z PRV

25.06.2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o o podporu na kulturní a spolkovou činnost v rámci dotačního titulu z Programu rozvoje venkova. Seminář je určen potenciálním žadatelům (především spolkům a neziskovým organizacím), kteří mají zájem o připravovanou investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a spolkových zařízení, a vybavení, a kteří doposud v této oblasti nežádali nebo žádali neúspěšně.                    

Seminář se uskuteční ve středu 30. 6 2021 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 


Program semináře:

Zahájení, úvod
Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
Dotazy, diskuse


Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do úterý 29. června 2021 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Na setkání s vámi se těší
Ing. Hana Zacpálková, manažerka pro programový rámec PRV
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS 


Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

Test novinek

24.06.2021

test

Omezení provozu kanceláře MAS Region HANÁ

17.03.2020
Dobrý den,
 
s ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření koronaviru a na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 o omezení pohybu osob, oznamujeme, že kancelář MAS Region HANÁ bude do odvolání uzavřena. V případě potřeby, Vám budou všichni pracovníci kanceláře k dispozici na svých mobilních telefonech a emailových adresách (pracovníci kanceláře využívají možnost pracovat v režimu home office). Kompletní přehled kontaktů naleznete zde: https://www.regionhana.cz/cs/o-regionu-hana/zakladni-informace/kontakty/
 
Pevně věříme, že se aktuální situace brzy zlepší.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Za kancelář MAS
 
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS
Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS

Vyhlášeny výzvy z programového rámce OPŽP

27.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č.  3 Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).

K vyhlášeným výzvám bude dne 04. 12. 2019 od 9:00 uspořádán seminář pro potenciální žadatele a příjemce v sídle MAS Region HANÁ (nám. T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané, nad cukrárnou). Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím emailové adresy: region.hana@regionhana.cz. 

Více informací o vyhlášené výzvě a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/ 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

OPŽP - Vyhlášeny výzvy

12.11.2019

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č. 3 - Realizace sídelní zeleně a výzva č. 4 - Realizace ÚSES

Dne 11. 11. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 11. 11. do 03. 01. 2020 (do 20:00).  

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/

V případě dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

Důležité upozornění pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám z programového rámce IROP

04.10.2019

Ve dnech od 11. 10. 2019 od 00:00 hod. do 13. 10. 2019 do 23:59 hod. bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+. V uvedenou dobu bude prostředí nedostupné. 
Vzhledem k termínu ukončení příjmu žádostí, který byl stanoven u výzev č. 9 - Infrastruktura základních škol a č. 12 - Infrastruktura pro neformální vzdělávání na 15. 10 do 16:00, Vás prosíme o podání žádosti do systému 
MS2014+ buď před 11. 10. nebo poté až po ukončení odstávky, tj. 14. nebo 15. 10. (nejpozději však do 16:00).

Děkujeme za pochopení.

Za kancelář MAS
Mgr. Lucie Vojtěchová

Pozvánka na seminář k výzvám z IROP

22.07.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o poskytnutí dotace v rámci výzev z programového rámce IROP, které byly vyhlášeny v červnu letošního roku.                    

Seminář se uskuteční v úterý 20. srpna 2019 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 


Program semináře:

Zahájení semináře, aktuální informace
Představení výzvy č. 9 MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol
Představení výzvy č. 10 MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy
Představení výzvy č. 11 MAS Region HANÁ - IROP - Komunitní centra 
Představení výzvy č. 12 MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Představení výzvy č. 13 MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury
Dotazy a možnost domluvení individuální konzultace ohledně přípravy projektů

Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do 15. srpna 2019 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

Vyhlášeny výzvy č. 9-13 z IROP

28.06.2019

Kancelář MAS opět spustila příjem žádostí v rámci vyhlášených výzev z programového rámce IROP.  Žadatelé mohou podávat své projekty do následujících výzev: Infrastruktura základních škol, Bezpečnost dopravy, Rozvoj komunitních center, Infrastruktura pro neformální vzdělávání a Rozvoj sociálních služeb. 

Termíny ukončení předložení žádostí v MS2014+ u jednotlivých výzev jsou stanoveny takto:

  • Výzva č. 9 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol

               Ukončení příjmu žádostí: 15.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 10 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy

        Ukončení příjmu žádostí: 4.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 11 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj komunitních center

               Ukončení příjmu žádostí: 10.10.2019,16:00 hod

  • Výzva č. 12 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

               Ukončení příjmu žádostí: 15.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 13 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb

        Ukončení příjmu žádostí: 4.10.2019,  16:00 hod

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP.  Termíny konání seminářů pro uvedené výzvy budou stanoveny v průběhu prázdnin. 

V případě dotazů kontaktujte projektovou manažerku CLLD Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová