Dotace SZP - Výzva č. 1

15.07.2024

1.Výzva SZP je vyhlášena a příjem žádostí probíhá do 16. 9. 2024. 

Výzva je zacílená na podporu

a) Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
c) Drobné památky místního významu
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory) 

Žadatel: obec nebo mikroregion.

Více informací Výzva č. 1 - Region Haná (regionhana.cz)

Kontaktní údaje:

Region HANÁ, z.s., nám. T.G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané
Ing. Nela Krejčířová, Mob.: +420 776 027 950, nela.krejcirova@regionhana.cz
Ing. Jaroslav Brzák, Mob.: +420 605 174 701, jarek.brzak@regionhana.cz
Jitka Fucimanová, Mob. : +420 777 576 513, jitka.fucimanova@regionhana.cz

DEN REGIONU HANÁ

12.02.2024

Region HANÁ zve všechny v sobotu 11. 5. 2024 na celodenní akci s názvem DEN REGIONU HANÁ do Náměště na Hané - areál amfiteátru. Akce se koná u příležitosti 20. výročí vzniku Regionu HANÁ. Bohatý celodenní program pro děti i dospělé, soutěže hasičů, dílničky, regionální jarmark, koncerty, prezentace 49 členských obcí a pestré občerstvení. Vstup na celou akci ZDARMA!

 

10. výzva PRV vyhlášena

18.12.2023

10.Výzva PRV je vyhlášena a příjem žádostí probíhá od 18. 12. 2023. 

Výzva je určena pro dočerpání zbývajících finačních prostředků z převisu z předchozích projektů.

Výzva je zacílená na podporu spolupráce prostřednictvím mikroregionů. 

Příjem projektových záměrů probíhá do 22. 1. 2024.

 

Více informací 10. výzva PRV - Region Haná (regionhana.cz)

 

Kontaktní údaje:

E – mail: jarek.brzak@regionhana.cz, nela.krejcirova@regionhana.cz

Telefon: 605 174 701 (Ing. Jaroslav Brzák), 776 027 950 (Ing. Nela Krejčířová)

 

Zveřejnění výzvy k podání nabídky

21.11.2023

Region Haná, z.s. vyzývá k předložení cenové nabídky v rozsahu přiložené Výzvy a k prokázání kvalifikace pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: 

"Rodilý mluvčí do škol - MAP IV ORP Konicko"

 

Dokumentace ke stažení zde

 

 

Datum a čas ukončení příjmu nabídek je 4. 12. 2023 do 13:00 hodin.

Vyvěšeno dne: 21.11.2023

Informace o vyhlášených Výzvách PR IROP

24.10.2023

Informujeme vás, že kancelář MAS Region HANÁ v uplynulých dnech vyhlásila výzvy v rámci programového rámce IROP.

Své projektové záměry zasílejte prostřednictvím datové schránky Regionu HANÁ ID:  eh57dx:

 

Výzva č. 1 IROP - DOPRAVA - Příjem žádostí od 6. 10. 2023 do 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-1-irop-doprava/

 

Výzva č. 2 IROP - VZDĚLÁVÁNÍ - Příjem žádostí od 17. 10. 2023 do 22. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-2-irop-vzdelavani/

 

Výzva č. 3 IROP - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-3-irop-verejne-prostranstvi/

 

Výzva č. 4 IROP - KULTURA - PAMÁTKY - Příjem žádostí od 24. 10. 2023 do 30. 11. 2023 do 12:00 hodin.
https://regionhana.cz/cs/strategie/irop-2021-2027/vyzva-c-4-irop-kultura-pamatky/


Vzor projektového záměru, text výzvy a kritéria pro věcné hodnocení najdete v přiložených odkazech na web MAS. 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701

 

Výzva IROP 2023

06.10.2023

MAS Region HANÁ. z. s. vyhlašuje výzvu v rámci programového rámce IROP 2021+. Žadatelé mohou podávat své projektové záměry od 6.10.2023 do 1. výzvy MAS Region HANÁ, z. s. – IROP – Doprava.

 

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou je 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.

 

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Strategie - IROP 2021 - 2027.

 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701

8. výzva PRV na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání vyhlášena

16.02.2022

Region HANÁ vyhlásil 8. výzvu na podporu projektů v rámci programového rámce PRV. Podpořeny budou projekty ve 3 oblastech: 
1) Podpora rozvoje podnikání ve venkovských oblastech (malé a střední podniky, živnostníci, v oblasti nezemědělského podnikání)
2) Investice do zemědělských podniků (stavby, technologie a technika pro zemědělce)
3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekty se podávají v termínu do 18. 3. 2022.

Vaše případné záměry před podáním konzultujte s pověřenými pracovníky MAS (Ing. Jaroslav Brzák, tel.: 605 174 701, email: jarek.brzak@regionhana.cz)

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete v sekci Strategie - Dotace PRV - Výzvy PRV - 8. výzva PRV

Potenciální zájemce také zveme na seminář pro žadatele, který se uskuteční v zasedací místnosti kanceláře MAS, ve středu 2. 3. 2022, od 9:00.
Účast je nutno potvrdit předem Mgr. Lucii Novákové (tel. +420 702 022 396, lucie.novakova@regionhana.cz)
 

Vyhlášeny výzvy č. 20-21 z IROP

25.08.2021

Kancelář MAS opět spustila příjem žádostí v rámci vyhlášených výzev z programového rámce IROP.  Žadatelé mohou podávat své projekty do následujících výzev: Bezpečnost dopravy a Rozvoj komunitních center.

Termíny ukončení předložení žádostí v MS2014+ u jednotlivých výzev jsou stanoveny takto:

Výzva č. 20 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj komunitních center
        Ukončení příjmu žádostí: 24. 09. 2021, 16:00 hod

Výzva č. 21 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy
               Ukončení příjmu žádostí: 01.10.2021,16:00 hod

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP.  Termíny konání seminářů pro uvedené výzvy budou stanoveny v průběhu prázdnin. 

V případě dotazů kontaktujte projektovou manažerku CLLD Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Nováková

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele v rámci výzvy č. 7 z PRV

25.06.2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o o podporu na kulturní a spolkovou činnost v rámci dotačního titulu z Programu rozvoje venkova. Seminář je určen potenciálním žadatelům (především spolkům a neziskovým organizacím), kteří mají zájem o připravovanou investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a spolkových zařízení, a vybavení, a kteří doposud v této oblasti nežádali nebo žádali neúspěšně.                    

Seminář se uskuteční ve středu 30. 6 2021 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 


Program semináře:

Zahájení, úvod
Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
Dotazy, diskuse


Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do úterý 29. června 2021 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Na setkání s vámi se těší
Ing. Hana Zacpálková, manažerka pro programový rámec PRV
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS 


Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

Test novinek

24.06.2021

test