Region HANÁ, z.s. je místní akční skupinou (MAS) v programu LEADER. Region HANÁ, z.s. se rozprostírá ve středu Moravy v území západně od měst Olomouc a Prostějov a byl založen v roce 2002 jako projekt iniciovaný mikroregionem Kosířsko a sousedními obcemi. První registrace právní subjektivity proběhla na počátku roku 2004. Region Haná byl registrován jako občanské sdružení (o.s.), po schválení nového občanského zákoníku v roce 2014 se MAS transformovala na formu zapsaný spolek (z.s.). Region Haná, z.s. byl zřízen k podpoře všestranného a udržitelného rozvoje oblasti, podporuje regionální činnosti ve prospěch obcí, neziskových organizací, malých a středních podniků. V dnešní době je území MAS tvořeno územím 48mi členských obcí. Zasahuje do území 2 okresů, 4 ,,obcí s rozšířenou působností" (ORP) a sdružuje obce tří celých mikroregionů (Kosířsko, Kostelecko, Konicko) a jednoho mikroregionu částečně (Litovelsko).

Znak místní akční skupiny Regionu Haná, z.s. symbolizuje úrodnou Hanou s lány obilí a modrý pruh je symbolem řeky Moravy s vtékajícími potoky a říčky regionu. Nad obcemi se tyčí hanácká hora Velký Kosíř. Nejvyšším orgánem je valná hromada členů, výkonným orgánem je rada sdružení a kontrolním orgánem je revizní výbor.