Výzva IROP 2023

06.10.2023

MAS Region HANÁ. z. s. vyhlašuje výzvu v rámci programového rámce IROP 2021+. Žadatelé mohou podávat své projektové záměry od 6.10.2023 do 1. výzvy MAS Region HANÁ, z. s. – IROP – Doprava.

 

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů datovou schránkou je 6. 11. 2023 do 12:00 hodin.

 

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Strategie - IROP 2021 - 2027.

 

V případě dotazů kontaktujte manažerku PR IROP Ing. Nelu Krejčířovou, tel. 776 027 950 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701