Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele v rámci výzvy č. 7 z PRV

25.06.2021

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o o podporu na kulturní a spolkovou činnost v rámci dotačního titulu z Programu rozvoje venkova. Seminář je určen potenciálním žadatelům (především spolkům a neziskovým organizacím), kteří mají zájem o připravovanou investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a spolkových zařízení, a vybavení, a kteří doposud v této oblasti nežádali nebo žádali neúspěšně.                    

Seminář se uskuteční ve středu 30. 6 2021 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 


Program semináře:

Zahájení, úvod
Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
Dotazy, diskuse


Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do úterý 29. června 2021 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Na setkání s vámi se těší
Ing. Hana Zacpálková, manažerka pro programový rámec PRV
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS 


Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová