8. výzva PRV na podporu zemědělského a nezemědělského podnikání vyhlášena

16.02.2022

Region HANÁ vyhlásil 8. výzvu na podporu projektů v rámci programového rámce PRV. Podpořeny budou projekty ve 3 oblastech: 
1) Podpora rozvoje podnikání ve venkovských oblastech (malé a střední podniky, živnostníci, v oblasti nezemědělského podnikání)
2) Investice do zemědělských podniků (stavby, technologie a technika pro zemědělce)
3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Projekty se podávají v termínu do 18. 3. 2022.

Vaše případné záměry před podáním konzultujte s pověřenými pracovníky MAS (Ing. Jaroslav Brzák, tel.: 605 174 701, email: jarek.brzak@regionhana.cz)

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete v sekci Strategie - Dotace PRV - Výzvy PRV - 8. výzva PRV

Potenciální zájemce také zveme na seminář pro žadatele, který se uskuteční v zasedací místnosti kanceláře MAS, ve středu 2. 3. 2022, od 9:00.
Účast je nutno potvrdit předem Mgr. Lucii Novákové (tel. +420 702 022 396, lucie.novakova@regionhana.cz)