Opětovné projednání výběru projektů v rámci 6. výzvy PRV:

Zápis výběrové komise ze dne 14_10_2020_VBVO6LR.pdf (156,1 KB)

Zápis z jednání revizního výboru ze dne 14_10_2020.pdf (56,8 KB)

Zápis z 11. jednání rady MAS.pdf (626,5 KB)

Usnesení z 11. jednání rady MAS.pdf (103,9 KB)

Zápis z jednání revizního výboru ze dne 15_10_2020.pdf (104,6 KB)

Usnesení z hlasování Valné hromady metodou per rollam.pdf (127,0 KB)

 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci:

Seznam vybraných projektů.pdf (74,4 KB)


 

 

Doklad o schválení výběru projektů příslušným orgánem MAS:

Zápis RADA.pdf (485,0 KB)

Usnesení RADA.pdf (79,1 KB)

 


Seznam přijatých žádostí - 6.výzva PRV:

Seznam přijatých žádostí 6. výzvy.pdf (447,2 KB)

 

 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

Zápis VK_POquB17.pdf (712,9 KB)

 


Výzva a přílohy výzvy č. 6 PRV:

Výzva č. 6.pdf (202,6 KB)

Vzor přílohy k DE MINIMIS.docx (40,0 KB)

Vzor přílohy k souladu s programem či plánem rozvoje obce.docx (12,2 KB)
 

 

Podklady k přístupu do Portálu farmáře:

Žádost o zřízení přístupu do portálu farmáře.pdf (246,1 KB)

 

 

Zápis do Evidence skutečných majitelů:

Na tomto odkaze naleznete příslušný formulář: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular

 

 

Přílohy k Fichi 7:

Fiche 7_4hvUggH.pdf (1,0 MB)


 

Interní postupy PRV: