Doklad z jednání rozhodovacího orgánu - usnesení rady per rollam

6c Hlasování metodou per rollam + Etické kodexy členů rozhodovacího orgánu.pdf (489,3 KB)

 

Etický kodex - vzor

Etický kodex pro věcné hodnocení.pdf (690,0 KB)

 

Přehled zaregistrovaných žádostí

Přehled zaregistrovaných žádostí.pdf (61,4 KB)

 

Výzva č. 3 Realizace sídelní zeleně

Vyzva c. 3 OPZP Region HANA .pdf (327,4 KB)

 

Přílohy k výzvě

Příloha 1 - Pravidla pro žadatele (PrZaP) verze 23_jFkJo76.pdf (3,2 MB)

Příloha 2_Kritéria pro hodnocení žádostí Sídelní.pdf (894,7 KB)

Příloha 3 - NOO_MZP.pdf (458,4 KB)

Příloha 4 - Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf (294,6 KB)

Příloha 5 - Standard_Vysadba_stromu_kOmyDtQ.pdf (3,4 MB)

Příloha 6_Standard_Vysadby_ovocnych_stromu.pdf (1,4 MB)

Příloha 7_Standard_Krajinne_travniky.pdf (1,1 MB)

Příloha 8_Standard_Vytvareni_a_obnova_tuni.pdf (1,8 MB)

Příloha 9_Seznam_autochtonni_dreviny.pdf (900,3 KB)

 

Výzva č. 4 Realizace ÚSES

Vyzva c. 4 OPZP Region HANA .pdf (492,2 KB)

 

Přílohy k výzvám

Příloha 1_Pravidla pro žadatele (PrZaP) verze 23_zxCD4J3.pdf (3,2 MB)

Příloha 2_Kritéria pro hodnocení žádostí ÚSES_ZlOzaq5.pdf (901,8 KB)

Příloha 3_NOO_MZP.pdf (458,4 KB)

Příloha 4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf (294,6 KB)

Příloha 5_Standard_Vysadba_stromu.pdf (3,4 MB)

Příloha 6_Standard_Vysadby_ovocnych_stromu_2CyOxPo.pdf (1,4 MB)

Příloha 7_Seznam_autochtonni_dreviny.pdf (900,3 KB)

 

Seminář pro žadatele a příjemce

Pozvánka na seminář k 3. a 4. výzvě OPŽP.pdf (740,5 KB)