Upozorňujeme potenciální žadatele, že ke dni 21.01.2021 proběhla modifikace výzvy č. 19 - IROP - Infrastruktura základních škol. Předmětem změny výzvy bylo prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy webových stránek. Termín pro předkládání projektových žádostí byl tímto prodloužen do 5. 2. 2021 do 10:00.    

 

Modifikace 19. výzvy IROP – Infrastruktura základních škol

MAS_Region HANÁ_výzva č. 19_final01_modifikace.pdf (620,7 KB)

 

Minimální požadavky ŘO IROP pro implementaci CLLD

Minimalni-pozadavky-RO-IROP-k-implementaci-CLLD_verze-1-3-k-1-3-2019.pdf (1,3 MB)

 

Harmonogram výzev MAS na rok 2020 a 2021

Harmonogram vyzev 2020_aktualizovany_prosinec 2020.pdf (248,5 KB)

Harmonogram vyzev 2020_aktualizovany_leden 2021.pdf (460,7 KB)

 

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu pro 19. výzvu 

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu (90,0 KB)

 

Zápis z jednání hodnotící komise pro 19. výzvu 

Zápis z jednání výběrové komise (257,1 KB)

 

Etický kodex_vzor

Etický kodex RH hodnocení IROP_vzor.pdf (680,6 KB)

 

Interní postupy IROP

IP Region HANÁ 2018.pdf (616,4 KB)

 

19. výzva IROP – Infrastruktura základních škol

MAS Region HANÁ - výzva č.19

Příloha č.1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list pro FN a P (770,1 KB)

Kontrolní list pro VH (583,6 KB)

 

Semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám

 

 

Prezentace ze seminářů