Projekt spolupráce Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER

Podpořený: SZIF - Opatrení IV.2.1 Realizace projektu spolupráce

Přehled zapojených partnerů:

  • Region HANÁ, z. s.
  • Bystricka, o.p.s.
  • Na ceste k prosperite, o.s.
  • MAS Unicovsko, o.p.s.
  • MAS Šternbersko o.p.s.

MAS Region HANÁ realizoval v roce 2015 projekt spolupráce s názvem „Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER“. Partnerem projektu bylo pět MAS, které společně pracovaly na výstupu projektu metodiky pro zlepšení procesů MAS s názvem Místní akční skupiny jako platformy regionálního rozvoje. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova IV. Osy Leader IV. 2.1., finanční částkou 500 000,- Kč. 

Výstup projektu - metodika:  Metodika (3,0 MB)

Loga projektu spolupráce SZIF