MAS Region HANÁ připravovala v loňském roce 2016 dva projekty spolupráce do Operačního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Jednalo se o tyto projekty:

  • Kostely se otvírají turistům
  • Tradiční řemesla nadále žijí

Oba tyto projekty prošly přípravnou fází, kdy byl nejprve MAS předložen na JS projektový záměr. Předložení projektového záměru bylo jednou z podmínek v rámci PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti. 

Na základě stanoviska JS k projektovému záměru byly oba projekty doporučeny k podání v rámci Programu, po jejich dopracování. Projekty v další fázi projednávání nepostoupily do dalšího kola hodnocení, jejich amdnistrace byla ukončena. 

Pracovní cesta k polským partnerům v rámci projektů česko-polské spolupráce se uskutečnila do Szczytne dne 15. 01. 2016. Pracovní schůzka k projektům česko-polské spolupráce se uskutečnila v Náměšti na Hané dne 21. 1. 2016 Pracovní schůzka se uskutečnila v kanceláři MAS RH v Náměšti na Hané dne 06. 04. 2016