O spolupráci

Region HANÁ je spolkem, zabezpečující spolupráci obcí, neziskových organizací, podnikatelů a všech dalších subjektů i na neformální úrovni. V rámci těchto aktivit však také spolupracuje s partnery mimo území Ragionu HANÁ, zejména s obdobnými územími v ČR i zahraničí (MAS).
 

Stálí partneři

Tradičními partnery, se kterými Region HANÁ spolupracuje, jsou zejména následující:

Realizované projekty spolupráce
 

2015 - Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER 

2014 / 2015 - Dobrovolní hasiči - historie a budoucnost

2013 / 2014 - Společnou cestou naproti rodině a dětem

2012 / 2013 - Spojují nás tradice

2014 / 2015 - Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Volnočasová infrastruktura

Projekty podpořené Olomouckým krajem

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů


Připravované aktivity

Přehled připravovaných aktivit a projektů