Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice oslovil počátkem roku 2017 ZŠ a MŠ v území ORP Konice s nabídkou provedení studie bezbariérovosti. Tato akce proběhla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (dále UPOL) a byla pro všechny zapojené ZŠ a MŠ zcela zdarma. Akce proběhla v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. 

Studenti z Ústavu speciálně pedagogických studií pod záštitou prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. navštívili postupně všechny zapojené subjekty, které o provedení studie bezbariérovosti projevily zájem.

Do studie bezbariérovosti se zapojily tyto ZŠ a MŠ:

1. ZŠ a MŠ Bohuslavice

2. ZŠ a MŠ Horní Štěpánov

3. ZŠ a MŠ Kladky

4. ZŠ a MŠ Lipová 

5. ZŠ a G Konice

6. MŠ Skřípov

7. MŠ Raková u Konice
 

Studenti během návštěvy škol posoudily jednotlivé budovy z pohledu vozíčkáře. Výsledkem této akce je ,,Studie bezbariérovosti", kterou zapojené subjekty obdržely v elektronické a listinné podobě.