V rámci projektu MAP iniciovala pracovní skupina Přírodní vědy, environmentální výchova nákup publikací zaměřených na rozvoj kompetencí dětí, žáků a pedagogů v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy.

Publikace jsou k zapůjčení v sídle MAS Region HANÁ - náměstí T.G. Masaryka 99,  Náměšť na Hané, 783 44 


Seznam pořízených publikací k zapůjčení:

Seznam_publikací_v_rámci_EVVO.pdf (519,5 KB)