Finální verze MAP vzdělávání v ORP Konice

(schváleno 17. 01. 2018)


Analytická část:

Analytická_část_MAP_vzdělávání_ORP_Konice_01_2018.pdf (4,0 MB)

Strategická část:

Strategický_rámec_MAP_ORP_Konice_final_01_2018.pdf (5,7 MB)

Akční plán:

Akční plán_MAP_ORP_Konice_návrh__FINAL_1_2018.pdf (1,8 MB)

Implementační část:

Implementační část_1_2018.pdf (1,0 MB)

Přílohy:

Přílohy D_1_2018_g2ttAvh.pdf (3,8 MB)


Jednání rozšířeného řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Konice:

Budování znalostních kapacit.pdf (250,2 KB)


Strategický rámec priorit MAP vzdělávání v ORP Konice - schváleno k 29. 07. 2017:

Strategický_rámec_MAP_ORP_Konice_final_29_7_2016.pdf (4,1 MB)
 

Analytická část domkumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice - schváleno k 29. 07. 2017:

Analytická_část_MAP_vzdělávání_ORP_Konice_FINAL_29_7_2016.pdf (3,7 MB)
 

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru projektu:

Prehled_klicovych_vystupu_k_naplneni_indikatoru_projektu_ESF.pdf (291,4 KB)
 

Přehled členů realizačního týmu:

Priloha_ZoR_Realizacni_tym - VYPLNĚNO.scan.pdf (302,6 KB)


Aktualizovaná Analytická část MAP vzdělávání v ORP Konice - schváleno k 21. 03. 2017:

Analytická_část_MAP_vzdělávání_ORP_Konice_aktualizovaná_21_3_2017.pdf (3,9 MB)


Aktualizovaný Strategický rámec priorit MAP vzdělávání v ORP Konice - schváleno k 21. 03. 2017:

Strategický_rámec_MAP_ORP_Konice_aktualizovaný_21_3_2017.pdf (5,6 MB)


Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP v ORP Konice:

Šablona-pro-Průběžnou-sebehodnotící-zprávu-příjemců-MAP_ORP Konice_21_3_2017.pdf (720,2 KB)


Aktualizovaný Statut Řídícího výboru MAP v ORP Konice:

Statut MAP ORP Konice_aktualizace_21_3_2017.pdf (236,8 KB)


Komunikační strategie - Pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti:

Komunikační_strategie_MAP_vzdělávání_v_ORP_Konice-_pracovní_verze.pdf (726,0 KB)


Powerpointová prezentace - Akční plán:

Akční plán-rozpracované priority-Solovská.pdf (573,5 KB)


Powerpointová prezentace - výstupy PS Mateřské školy:

Pracovní skupiny_výstupy_Svobodová.pdf (480,8 KB)


Powerpointová prezentace - výstupy PS Čtenářská gramotnost, Environmentální vzdělávání: 

Pracovní skupiny-výstupy_Gallasová.pdf (1,3 MB)


Powerpointová prezentace - Akční plán: 

Akční plán-Aktivity spolupráce-logické rámce-Solovská.pdf (469,7 KB)
 

Implementační struktura a principy MAP:

Implementační struktura a principy MAP vzdělávání v ORP Konice.pdf (1019,4 KB)
 

Akční plán na období školního roku 2017/2018 s přesahem měsíců duben - srpen 2017:

(finálně schváleno 19. 04. 2017)

Akční plán_MAP_ORP_Konice_návrh_6_FINAL_19_4_2017.pdf (1,7 MB)