Propozice fotografické soutěže

Náš region, náš domov

 

Zaměření fotografické soutěže

Pro koho je soutěž určena:

Mladí fotografové 0 – 15 let

Vyhodnocení vítězů bude provedeno ve 2 samostatných věkových kategoriích:

A) nejmladší děti až do 5. třídy včetně

B) starší děti 6 – 9 třída

Organizační pravidla

Soutěž probíhá v termínu od 1. dubna 2019 do 30. května 2019

Do soutěže se může přihlásit každé dítě základní školy z území Místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ. Jde o území 48 obcí Olomoucka, Prostějovska, Konicka – přesný seznam obcí na www stránkách Region HANÁ: www.regionhana.cz/cs/o-regionu-hana/zakladni-informace/uzemi-mas/

Každé dítě může zaslat fotografie do soutěže s hlavním názvem: ,,Náš region, náš domov,, Každá soutěžní fotografie musí být zařazena do některé z následujících témat:

Témata jsou následující:             1. Fauna - zvířata kolem nás

                                                               2. Flora - jarní květiny

                                                               3. Krása detailu

                                                               4. Voda

                                                               5. Stromy

                                                               6. Jarní krajina

Do každého tématu mohou být jedním soutěžícím zaslány nejvýše 2 fotografie, tedy od jednoho fotografa 1 – max. 12 fotografií.

Fotografie musí být zaslány ve formátu JPG, v rozlišení min. 2500 x 1900 bodů a větším.

Fotografie musí být pořízena AUTOREM, nesmí být stažena z internetu, kopírována.

Fotografie je nutné zaslat elektronickou formou, e-mailem nebo přes úschovnu, v termínu do 30. května 2019 do 24:00 na email: fotosoutez@regionhana.cz

U každé fotografie prosím uveďte:

Název fotografie, téma, jméno, příjmení, základní škola, třída žáka, věk. Tyto informace uveďte do průvodního e-mailu.

 

Vyhodnocení

Vyhodnocení soutěžních fotografií provede odborná porota Regionu Haná, složená z fotografů,  starostů obcí a  zástupců MAS.

Nejlepší fotografie budou oceněny:

- 1, 2. a 3. místo v každé kategorii a tématu bude oceněno hodnotnými věcnými cenami

- z výherců v jednotlivých tématech bude vybrán absolutní vítěz soutěže (zvláště pro obě kategorie), který získá hlavní cenu soutěže

- Hlavní cena kategorie A - mladší děti:                Profesionální dalekohled do přírody

- Hlavní cena kategorie B - starší děti:   Tablet pro práci s digitálními fotografiemi

­- vítězové ve všech kategoriích a tématech budou pozváni na Fotografický workshop v přírodě, vedený profesionálním fotografem. Termín – sobota 22.6.2019 – 8:30 – 11:30, Náměšť na Hané. Více na www stránkách v přiloženém plakátku.

- nejlepší fotografie budou otištěny ve speciálním čísle zpravodaje MAS Region HANÁ, distribuovaného do všech 48 obcí

- nejlepší fotografie budou zveřejněny na webových stránkách Regionu Haná www.regionahana.cz 

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení vítězů s předáním ocenění proběhne při příležitosti Dne zdraví v Lázních Slatinice.

Kdy:       15.6.2019

Kde:      Lázně Slatinice - Den zdraví

Pozvánka na slavnostní vyhlášení s podrobným programem bude zveřejněna na www stránkách nejpozději 2 týdny před akcí.

Shrnutí – co zaslat:

Pro účast v soutěži pošlete následující:

1. Fotografii (max. 2 fotografie do jednoho tématu, max. 12 fotografií od 1 fotografa)

2. Informace o fotografovi a zaslaných fotkách (název a téma ke každé fotce zvlášť, ostatní stačí 1x):

                Název fotografie:

Téma: (vyberte jedno ze 6ti soutěžních témat)

Jméno, příjmení fotografa:

Základní škola (mateřská škola):

Třída žáka:

Věk:

3. Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů – podepsaný zákonným zástupcem, naskenovaný

 

Pokud budete potřebovat pomoc se zasíláním fotografií, průvodních informací a souhlasu zákonného zástupce, požádejte o pomoc rodiče nebo učitele ve škole. Jistě vám rádi pomohou!

Letáček finální.pdf (2,7 MB)

Průvodní dopis ředitelům škol - Fotosoutěž.pdf (211,9 KB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů.docx (42,2 KB)