Pracovní skupiny MAS Region HANÁ

V MAS Region Haná byly vytvořeny pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématickými okruhy, které jsou prioritami MAS a které jsou jednotlivým členům pracovních skupin blízké. Úkolem pracovních skupin je především analyzovat situaci na území MAS v jednotlivých tematických oblastech, a dále především iniciovat a připravovat projekty v těchto oblastech. Pracovní skupiny jsou také aktivně zapojeny do přípravy a realizace Strategického plánu LEADER 2007 - 2013.

Pracovní skupiny MAS Region HANÁ: