2013

- Region HANÁ v roce 2013 působil poprvé v novém, rozšířeném působení, kdy od 1.1.2013 působil na území 46 obcí.

- Region HANÁ je veřejno-soukromé partnerství pracující na principech LEADER. Od svého založení se snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER. V roce 2013 hospodařila MAS Region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů LEADER v celkové výši 5 813 139 Kč. Částka k rozdělení ve výzvách byla navýšena o převisy z uskutečněných i neuskutečněných projektů z minulých výzev. V tomto roce byly vyhlášeny celkem 2 výzvy:výzva č. 13 a 14 (leden, červen).

- Projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ 

Rok 2013 byl ve znamení spolupráce partnerských MAS Regionu HANÁ a Bystřička spolu s mateřskými a rodinnými centry. Celý rok běžel na území obou MAS projekt, který byl zaměřen na podporu rodin s dětmi, na vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností napříč regiony. Do projektu se zapojilo 8 mateřských a rodinných center. Proběhla řada vzdělávacích cyklů a série kulturních a sportovních akcí.
Projekt „Společnou cestou naproti rodině a dětem“ byl nejenom o různých zajímavých aktivitách jednotlivých center. V rámci projektu nová centra vznikla. Jak nová, začínající centra, tak i ta fungující, však nemohou fungovat bez kvalitnějšího zázemí a pořízení nového vybavení.
Díky projektu se vybavila všechna centra novým zařízením.

Aktivity mateřských a rodinných center v rámci projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem v roce 2013. Nové vybavení mateřských a rodinných center (MC Srdíčko Konice, RC Klásek Lutín, RC Pohádka Náměšť na Hané, MC Rakováček) v rámci projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem v roce 2013.

 

- Projekt spolupráce Mladí hasiči – historie a budoucnost 
V roce 2012 tým pod odborným vedením J. Tichého zpracoval žádost o projekt „Mladí hasiči – historie a budoucnost“ Projekt spolupráce mezi MAS Region HANÁ – Bystřička - Požitavie-Širočina byl koncem roku 2013 schválen i na slovenské straně, a byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace. Projekt se bude realizovat v průběhu roku 2014 se zakončením na počátku roku 2015. Realizaci projektu bude koordinovat pracovní skupina, složená ze zástupců SDH a zástupců RH.
Projekt je zaměřen na dobrovolné hasiče v našich obcích, se zaměřením především na děti a mládež. Našim cílem je, aby se do projektu zapojilo co nejvíce SDH z obcí Regionu HANÁ i ze všech partnerských regionů.

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“ 
Během let 2012 a 2013 byl úspěšně realizován projekt „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“. Projekt s podporou z ROP sdružoval výstavbu hřišť a sportovišť v řadě obcí Regionu HANÁ. V roce 2013 bylo připraveno předání a závěrečné vyúčtování. 

- Propagační materiály 
V roce 2013 jsme opět vydali stolní kalendář Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře na rok 2014 byly dětské kresby – pod názvem „Naše Haná malovaná“. Nezbytnou součástí kalendáře byl i přehled kulturně-společenských akcí v jednotlivých obcích. 

- X. ročník Hanáckého cestovatele 
Příprava a realizace již X. ročníku této akce – propagační akce zviditelňující MAS mezi širokou veřejností. Tento projekt získal 1. místo v soutěži místních akčních skupin Olomouckého kraje jako nejzajímavější projekt ve své kategorii.
Slavnostní zahájení a vyhlášení X. ročníku Hanáckého cestovatele proběhlo dne 19. 5. 2013 v obci Kladky.
Poprvé mohli cestovatelé jezdit s novým pasem, který se všem cestovatelům velmi líbil.

Dne 28. září 2013 proběhlo v zámeckém parku v Konici slavnostní zakončení X. ročníku Hanáckého cestovatele. Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 195 cestovatelů, kteří odevzdali pas s minimálně 15 razítky Kláska. Všem úspěšným byly předány certifikáty Hanáckého cestovatele. A ti NEJ byli slavnostně vyhlášeni.
 Akce se konala ve spolupráci s městem Konice, v průběhu mohli návštěvníci prohlédnout muzeum řemesel Konicka nebo zámeckou galerii a výstavu ke 125. výročí Klubu českých turistů. 

 

- „Nélepši hanácké vdolek 2013“ 
SOUTĚŽ „O NÉLEPŠI HANÁCKÉ VDOLEK“ – tradiční akce, kterou pořádá Region HANÁ a pracovní skupina ženy se uskutečnila 7. září ve spolupráci s obcí Čelechovice na Hané. Ochutnávka vdolků přilákala spoustu návštěvníků z Regionu HANÁ. Přes nelehkou úlohu poroty se nakonec nejlepší vdolek podařilo najít, i když není pochyb o tom, že k nakousnutí byly i všechny ostatní. 

 

- Akce pro ženy 
Akce pro ženy Pohodové odpoledne" ve Slatinicích 22.3.2013 – akce pořádaná pracovní skupinou ženy se konala tradiční akce v Lázních Slatinice pro všechny dívky, maminky, babičky, prostě pro všechny ženy. Modelky předvedly módní kousky od regionální společnosti Moděva Konice, které doplnila přehlídka šperků Marty Nevrlé a Jiřího Tomance. V lázních mohly ženy využít procedury za akční ceny. Během podvečera mohly ženy vyhrát dárky v soutěži o ceny věnované obcemi Regionu HANÁ. Akce se zúčastnilo téměř 120 žen. 

 

- Účast na konferencích, prezentace MAS 
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších významných akcích, seminářích a konferencích. Řadu takových propagačních akcí MAS přímo pořádala nebo spolupořádala. Šlo například o:

 • leden - školení pro žadatele 13. výzvy - 9.1.2013 v 15:00 hodin – školení bylo hojně navštíveno potenciálními žadateli, vysvětleny postupy při přípravě a realizaci projektu
 • únor - Krajské sdružení NS MAS v Grygově – předávání zkušeností mezi manažery MAS Olomouckého kraje
 • březen - Valná hromada NS MAS Žlutice 14.3.2013 – předávání zkušeností mezi MAS ČR, informace z aktuálního dění v programu LEADER
 • duben - Krajské sdružení NS MAS 3.4.2013 v Olomouci - předávání zkušeností mezi manažery MAS Olomouckého kraje
  - Účast manažera na ENRD LEADER EVENT 2013: Building Bridges for the Future”, 17 – 18.4 Brusel – předávání zkušeností a navazování partnerství a spolupráce s MAS v rámci EU
  - Účast manažera na pracovních skupinách NS MAS Vzdělávání v Praze a PS Program a Vize v Olomouci - předávání zkušeností v této oblasti, možnosti spolupráce, společných projektů.
 • květen - školení pro žadatele 14. Výzvy – 29. 5. 2013 v 10:00 hodin – školení bylo hojně navštíveno potenciálními žadateli, vysvětleny postupy při přípravě a realizaci projektu
  - Region HANÁ se účastnil setkání MAS a dalších zástupců venkova LEADERFEST 2013, 20. – 21. 5. 2013 ve Velkém Meziříčí. Na setkání Region HANÁ prezentoval spolu s partnerem MAS Bystřička svoji činnost a regionální výrobky.
 • červen - Jednání partnerů CSV v OK 5. 6. 2013 v 11:00 hodin – informace z koordinačního výboru CSV v Olomouckém kraji
 • červenec - Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouc 17. 7. 2013 v 14:00 hodin – informace o stavu jednotlivých operačních programů
 • srpen - Krajské sdružení NS MAS OK v Olomouci 14. 8. 2013 – předávání zkušeností mezi manažery MAS Olomouckého kraje, příprava integrované strategie
  - Region HANÁ se účastnil slovenské mezinárodní a potravinářské výstavy Agrokomplex v Nitře 22. – 23. 8. 2013 spolu s partnerem MAS Požitavie – Širočina (SK), kde jako jediná česká MAS prezentovala příklady dobré praxe
  - Region HANÁ se účastnil agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích 28. 8. – 3. 9. 2013, kde spolu s partnerem MAS Bystřička prezentoval mimo jiné zejména projekt spolupráce „Společnou cestou naproti rodině a dětem“.
 • září - podíl na přípravě Národní konference Venkov 2013 – Hranice. Konference s mezinárodní účastí, více než 400 účastníků. Definování nových směrů v oblasti rozvoje venkova
  - Pracování skupina pro certifikaci MAS 16. 9. 2013 – podmínky pro certifikace MAS
 • říjen - Seminář Veřejnosprávní kontrola projektů realizovaných z EU – Olšany u Prostějova.
  - Seminář – setkání s kolegy z požitavie-Širočina – Slatinice
  - 22.10.2013 – Starostenské sezení – setkání starostů MAS Region HANÁ - Smržice
 • listopad - Exkurze zástupců MAS z Trenčianského kraje, Slovenská republika – 13.11.2013 – obce regionu HANÁ, projekty, regionální produkty
  - Divadelní víkend Regionu HANÁ – ochotnické soubory, účast ze Slovenska
 • prosinec - Valná hromada Regionu HANÁ

 

- Další aktivity MAS Region HANÁ:

 • Účast na aktivitách systému regionálního značení HANÁ regionální produkt, certifikace regionálních producentů. Ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Místopředseda Ing. Miroslav Mačák pracoval jako předseda certifikační komise.
 • Účast na aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouci.
 • Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina), proběhlo několik setkání.
 • Putovní výstava „Spojují nás tradice“ - putovní výstava vznikla v rámci projektu spolupráce. Na počátku roku byla prezentována na několika obcích nad rámec projektu (pro velký zájem). Propagace MAS a její činnosti.
 • Výjezd na Slovensko – setkání regionů Požitavie-Širočina, Bystřička a Region HANÁ, setkání se slovenskou MAS Termál. Výměna zkušeností, příprava nových aktivit spolupráce. 7 – 8.3.2013
 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LAKOMÁ BARKA“ – Region HANÁ pořádal 13. 9. 2013 v Náměšti na Hané představení v rámci projektu „Společnou cestou naproti rodině a dětem“. Zahrál nově vzniklý ochotnický soubor Bukovany.
 • Divadelní víkend – podzim: Divadelní víkend v Regionu HANÁ – v tomto období Region HANÁ připravil divadelní víkend, který se uskutečnil v listopadu 2013 za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 20 000 Kč. Divadelní víkend navázal na akce pořádané v minulosti v rámci projektu „Spojují nás tradice“.
 • Exkurze „Poznáváme region HANÁ“ – 25. 6. 2013 informační setkání se starosty všech obcí Regionu HANÁ, prohlídka a představení 11 obcí, předávání zkušeností mezi členy MAS, vzájemné poznávání obcí regionu.
 • Příprava projektu spolupráce CR - „Hanácké region se prezentuje jedenadvacátému století“. Projekt na podporu moderních forem propagace cestovního ruchu (moderní technologie, mobilní aplikace, geocaching atd.) Podáno do 19. kola výzvy projektů spolupráce, projekt však bohužel nebyl podpořen. Budeme hledat jiné zdroje pro realizaci. 
 • Zapojení do projektu SMO. Koncem roku 2013 se Region HANÁ zapojil do realizace projektu Svazu měst a obcí: „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. www.obcesobe.cz Projekt se realizuje odděleně na území obcí ORP Konice a ORP Prostějov. Projekt bude realizován v roce 2014 a 2015. Cílem je podpora meziobecní spolupráce, vytvoření strategií ve 4 oblastech (školství, odpady, sociální služby, 4. volitelná oblast). 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „LAKOMÁ BARKA“ – Region HANÁ pořádal 13. 9. 2013 v Náměšti na Hané představení v rámci projektu „Společnou cestou naproti rodině a dětem“. Zahrál nově vzniklý ochotnický soubor Bukovany.

 

- Příprava ISU 2020 
Příprava ISU 2014 – 2020 – postup dle harmonogramu na plánování strategie. Aktivní sběr dat v regionech, plánovací schůzky, programový výbor. Analytická část. Příprava strategie byla podpořena ze zdrojů Krajského úřadu olomouckého kraje, finanční příspěvek z POV byl ve výši 249 600 Kč s 50% spoluúčastí Regionu HANÁ.
Region HANÁ v roce 2013 intenzivněji zahájil přípravu nové strategie na roky 2014 – 2020. V tomto roce se zpracovávaly především analytické podklady, byla zahájena dotazníková šetření. Zahájila se podrobnější analýza stavu místních komunikací. Byla sesbírána statistická data, zpracovány některé mapové analýzy.
Integrovaná strategie byla rozdělena do celkem 11 tematických oblastí:

Tematické oblasti 
1) Obce a místní samospráva
2) Infrastruktura
3) Doprava
4) Kultura, památky, historie
5) Cestovní ruch
6) Spolky a neziskové organizace
7) Podnikání, zaměstnanost, práce
8) Zemědělství
9) Životní prostředí
10) Školství
11) Sociální oblast
Horizontální témata 
1) Inovace
2) Mládež a děti
3) Spolupráce

V rámci těchto oblastí byly utvořeny pracovní skupiny, a zahájily práce samostatně podle těchto definovaných oblastí. V průběhu roku 2015 budou pokračovat další práce na strategii, bude dokončena analytická část, zpracována návrhová část a realizační. Strategie by měla být v roce 2014 dokončena, schválena Valnou hromadou Regionu HANÁ, zastupitelstvy obcí, a podána k žádosti k podpoře.