2011

- V roce 2011 nedošlo ke změně území, které tvoří Region HANÁ. Region HANÁ zabírá území 29 členských obcí.

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“ 
Projekt, na který Region HANÁ získal podporu z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu, je zaměřen na vybudování dětských hřišť a sportovišť v 8 zapojených obcích a v jejich místních částech. Celkem bude realizováno 16 samostatných hřišť nebo sportovišť.
Na přípravnou fázi v roce 2010 navázala v roce 2011 fáze realizační. Na území pěti zapojených obcí započala realizace, která byla ukončena podáním žádosti o platbu v prosinci 2011 na Úřadu regionální rady v Olomouci. Celková hodnota díla realizovaného v roce 2011 je přibližně 7,5 mil. Kč. V roce 2012 budeme pokračovat v dalších realizacích hřišť a sportovišť, zbývá nám ještě proinvestovat více než 7,5 mil. Kč.

Hodnocení činnosti MAS 
Tak jako již každoročně, i v roce 2011 provedlo Ministerstvo zemědělství spolu se státním zemědělským intervenčním fondem a Národní sítí MAS hodnocení činnosti MAS. Svoji činnost jsme prezentovali při veřejném slyšení v Praze na počátku září. Hodnotitelská komise pečlivě studovala předložené dokumenty, zápisy a zprávy. Výsledkem hodnocení je opětovné zařazení naší MAS do nejvyšší kategorie „ A“.

- Účast na konferencích, prezentace MAS 
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších významných akcích, seminářích a konferencích. Šlo například o:

 • leden - účast na mezinárodní konferenci v Bruselu, Belgie - 19.1.2011 - “ Leader as a driver for Rural Europe: Workshop for new LAGs.
 • únor - účast na školení pro MAS v Přerově, pořádné MZE CP SZIF v Přerově - Účast na jednání krajského sdružení Národní sítě MAS – Dřevohostice
 • březen - účast na semináři v Dětkovicích na téma „ Nová zeleň a veřejná prostranství“. Příklady dobré praxe. - Valná hromada Národní sítě MAS – Křtiny
 • duben - výjezd na Jižní Moravu - Mikulov, Lednice
 • květen - Seminář k projektům spolupráce, PRV opatření IV.2.1. – v Přerově, pořadatel: CP SZIF.
 • červen - Konference Bouzov – Česko – polská spolupráce, účast 2 osob - účast na exkurzi SZKT - "Vzorové obce jako motivace a inspirace", pořadatel CSPV.
 • srpen - Země živitelka – seminář „ Podpora rozvoje venkova ČR“ – pořadatel SPOV, MMR, MZE. České Budějovice.
    - Seminář pro partnerské MAS ze Slovenska: „SPOLUPRÁCA JAKO ZÁKLADNÝ KAMEŇ ROZVOJA VIDIECKYCH REGIÓNOV EÚ – BUDOVANIE SIETÍ, PARTNERSTIEV A ICH SPOLOČNÁ PREZENTÁCIA“. Pořadatel: MAS Region HANÁ.
 • listopad Konference venkov 2011 – 14.-16.11.2011 – Prčice
 • prosinec Seminář LEADER, a jak dál? – Slatinice 1. – 2. 12. 2011 

- Propagační materiály
V roce 2011 jsme pokračovali v započaté tradici – vydání stolního kalendáře Regionu HANÁ. Tématem tohoto kalendáře pro rok 2012, je zaměřen na život obyvatel v Regionu HANÁ. Každá obec nominovala významné či zajímavé osobnosti. Nezbytnou součástí kalendáře je i přehled kulturně- společenských akcí v jednotlivých obcích. V roce 2011 jsme také zahájili vydávání zpravodaje – občasníku „ O nás na Hané “. Tento zpravodaj pojednává o činnosti MAS a o zajímavostech z obcí. Mezi pravidelné rubriky patří představení členských obcí, časté dotazy k programu LEADER, rubrika „Co o nás bode“, na slovíčko s…, a další. 

- Akce pro ženy 
Pracovní skupina ženy je tradičně velmi aktivní. I v roce 2011 připravila 2 akce pod názvem Tančíme s Regionem HANÁ. Obě akce se uskutečnily v Náměšti na Hané, první proběhla 4. března. Ženy mohly tančit spolu s Janem Halířem v rytmu zumby, lektorka Petra Pšenicová zasvětila přítomné do tajů flamenka. Akce se zúčastnilo více než 100 žen. Protože všechny přítomné ženy byly nadšené, byla připravená i druhá akce na 7.10.2011. Ačkoli se tance částečně obměnily, setkala se druhá akce s malým ohlasem.

- Hanácký cestovatel 
V roce 2011 pokračovala již tradiční aktivita Regionu HANÁ – 8. ročník Hanáckého cestovatele. Region HANÁ připravil pro cestovatele průvodce s otázkami. Tyto průvodce si mohli zájemci o poznávání regionu vyzvednout v turistickém centru Regionu HANÁ na zámku v Náměšti na Hané, na Černé věži v Drahanovicích, v Informačním centru v Čechách pod Kosířem, v kanceláři regionu, i na úřadech jednotlivých obcí. V průvodci byl tentokrát propagován maskot Regionu HANÁ – Klásek. Proto i zahájení 8. ročníku na nádvoří zámku v Náměšti na Hané 8. května bylo ve znamení Kláska. Účastníky zahájení přivítal Klásek s paní Kláskovou osobně. Všichni se pak rozeběhli po zámeckém parku a přidávali patřičné klásky k jednotlivým obcím regionu. Slavnostní zakončení Hanáckého cestovatele v roce 2011 proběhlo v multifunkčním centru v Čechách pod Kosířem dne 15. října za účasti asi 150 příznivců cestování s kláskem. Certifikát Hanácký cestovatel získalo 95 účastníků, z nichž nejstarší byl ve věku 84 let a nejmladší měl pouhý 1 rok.

 

- Hanácké vdolek 
Tato již tradiční soutěž proběhla v rámci Zahradní slavnosti v Čelechovicích na Hané, dne 10. září. Porota hodnotila celkem 13 vzorků. Raritou byly např. vdolky burďáky, které v těstě mají cukrovou řepu. Vítězkou soutěže se stala Zdena Dostálová z Čelechovic na Hané. Účastníci si po vyhodnocení soutěže pochutnali na všech vzorcích.

 

- Projekt spolupráce Spojují nás tradice 
Rok 2011 byl ve znamení intenzivní přípravy projektů spolupráce. V červnu jsme na SZIF podali hned dvě žádosti, z nichž 1 byla úspěšná. Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce mezi naší MAS, nedalekou MAS Bystřička a slovenskou MAS Požitavie-Širočina ze Slovenské republiky (Nitranský kraj). Projekt bude realizován v roce 2012 a z části i v roce 2013.

Hlavním cílem projektu je kulturní výměna mezi výše uvedenými místními akčními skupinami. Do projektu bude zapojena celá řada místních spolků, neziskových organizací, nositelů tradičních řemesel a umění. Projekt bude realizovat aktivity ve třech oblastech:

 • Mezinárodní festival ochotnického divadla
 • Tradiční řemesla a umění (výstavy, trhy tradičních řemesel)
 • Hudba, folklór

Díky projektu „Spojují nás tradice“ dojde k rozšíření kulturního života ve všech partnerských regionech. Projektový tým, složený ze zástupců všech partnerů věří, že jednotlivé aktivity budou hojně navštíveny.

 

Region HANÁ se od svého založení snaží o oživení aktivit na svém území. Bezpochyby nejvýznamnější činností je realizace programu LEADER. V roce 2011 hospodařila MAS region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů LEADER v celkové výši 5 175 074 Kč. V tomto roce byly vyhlášeny celkem 3 výzvy: výzva č. 8, 9, 10 (leden, duben a září). 

 

- Valné hromady MAS Region HANÁ

V roce 2011 proběhli dvě Valné hromady MAS Regionu Haná - v Čelechovicích a v Čechách pod Kosiřem.