2010

- Po změně území v roce 2009 se území v roce 2010 nezměnilo. Ke konci roku 2010 měl tedy Region HANÁ 29 členských obcí. 

- V roce 2010 proběhla změna stanov sdržuení. Změna sjednotila veškeré předchozí dodatky stanov a vytvořila novou komplexní verzi. Zásadní změnou je, že členem našeho sdružení se staly i jednotlivé obce regionu (celkem 29). Toto bylo stvrzeno schválením vstoupení obcí ve všech zastupitelstvech.

- V roce 2010 se region HANÁ zabýval celou řadou různorodých aktivit. Bezpochyby nejvýznamnější je realizace programu LEADER. V roce 2010 hospodařila MAS Region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů LEADER v celkové výši 8 512 383 Kč. V tomto roce byly vyhlášeny celkem 3 výzvy: výzva č. 5, 6, 7 (leden, duben a září). 

- Projekt ROP - „Volnočasová infrastruktura obcí MAS Region HANÁ“ 
V roce 2010 pokračovala příprava společného projektu zabývajícího se výstavbou dětských hřišť a sportovišť v některých obcích RH. S projektem jsme požádali o podporu v programu ROP Střední Morava, a naše žádost byla kladně vyhodnocena. Započali jsme s přípravou druhé fáze projektu. Realizace proběhne v druhé polovině roku 2011 a bude dokončena v roce 2012.

Razem - spolu
Projekt přeshraniční spolupráce s polským partnerem a dvěma českými partnery (Sczytna, OPRV, Věrovanka) pod názvem Razem-Spolu, byl dokončen v roce 2009, nicméně slavnostní ukončení proběhlo 9.1.2010 v Loučanech.
V projektu byl pořízen velkoplošný stan, který je k dispozici pro zapůjčení v obci Čechy pod Kosířem. Této možnosti využily obce 8x.

Příprava projektů spolupráce 
Byla dokončena příprava a byly podány dva projekty spolupráce pro podporu z PRV:projekt „Stopy historie“ zabývající se obnovou památek místního významu s partnerem MAS Prostějov – venkov, a dále projekt „Od Kosíře po Bystřičku bavíme se na jedničku“, který má podpořit činnost spolků a neziskových organizací v našem regionu a u partnera MAS Bystřička. Bohužel, ani jeden z projektů, nebyl z důvodu velkého počtu podaných žádostí vybrán k podpoře. Od úspěchu nás dělil pouhý 1 resp. 2 body. Rada sdružení se shodla na potřebnosti projektů, a pověřila manažera MAS přepracováním projektů a přípravou pro opětovné podání.

- Hanácký cestovatel 
Tradiční aktivita Regionu HANÁ ( v roce 2010 – 7. ročník), která byla slavnostně zahájena 8.5.2010 ve Slatinkách a 9.10. 2010 ukončena v Laškově. V roce 2010 certifikát získalo 46 dospělých a 13 dětí. V rámci akce byly vytištěny mapy, do kterých se zaznamenávaly návštěvy vybraných míst.

Projekt Podporujeme tradice Hané 
Dotace na tento projekt byla získána z Olomouckého kraje. V rámci projektu se uskutečnilo 5 kulturních akcí:

 • Drahanovice – tradiční hody, kapela Věrovanka 
 • Laškov – hody – kapela Strojařka
 • Čelechovice na Hané – program s názvem „ Tradice Hané“, ve kterém vystoupil soubor Klas.
 • Náměšť na Hané – program Roztančený zámek
 • Těšetice – 2. ročník soutěže Hanácké vdolek

- Příprava propagačních materiálů 
V roce 2010 MAS pořídila řadu propagačních materiálů, z nichţ nejvýznamnější je vydání stolního kalendáře, který zachycuje život v našich obcí a projekty financované z programu LEADER. Součástí kalendáře je kalendárium akcí jednotlivých obcí regionu na rok 2011. Mezi dalšími pořízenými materiály je vytištění informačního letáku MAS, pořízení reklamních propisek, reklamních triček, tašek apod.

Zájezd 
V měsíci dubnu se uskutečnil zájezd, pomocí kterého vedení regionu přenéslo mezi členskou základnu MAS zkušenosti a příklady dobré praxe z partnerského regionu na Slovensku. V rámci setkání by vznikl prostor pro iniciaci společných projektů, coţ bylo hlavním cílem setkání v zahraničí. Navštívili jsme několik míst v regionu Požitavie-Širočina a ve Štiavnických vrších. 

Akce pro ženy 
Tato akce se uskutečnila v květnu v Čelechovicích na Hané pod názvem „Kreativní odpoledne pro ženy“.

- Nadále probíhala spolupráce s partnery (MAS Prostějov-venkov, SPLAV, Bystřička, Slovensko: Požitavie – Širočina, OPRV), proběhlo několik setkání.

- Účast na konferencích, prezentace MAS 
V průběhu celého roku pracovníci sekretariátu i členové rady reprezentovali MAS na nejrůznějších významných akcích, seminářích a konferencích. Šlo například o:

 • květen – Česko-slovenská konference o spolupráci - Olomouc
 • září – Krajské dožínky – Prostějov
 • listopad - setkání zástupců SPOVOK, SPOVZK se zástupci MAS a významných subjektů v oblasti rozvoje venkova – Rusava
 • listopad – Národní konference Venkov 2010 – Lázně Bělohrad
 • srpen 2010 – Země žiivitelka – večer venkova, převzetí ocenění pro nejlépe hodnocené MAS – České Budějovice
 • prosinec – konference Mezinárodní spolupráce ČR – SR – Senec

 

V roce 2010 proběhlo třináct zasedání Rady Regionu HANÁ a jedna valná hromada.