2009

- V roce 2009 došlo ke změně území Regionu HANÁ vystoupením Vilémova a přijetím nových obcí z Konicka - Bohuslavice, Hačky, Hvozd, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka. Ke konci roku 2009 měl tedy Region HANÁ 29 členských obcí. 

- V roce 2009 se region HANÁ zabýval celou řadou různorodých aktivit. Bezpochyby nejvýznamnější je realizace programu LEADER. V roce 2010 hospodařila MAS region HANÁ s rozpočtem v opatření IV.1.2. na realizaci projektů LEADER v celkové výši 7 919 453 Kč V tomto roce byly vyhlášeny celkem 3 výzvy: výzva č. 2, 3, 4 (leden, květen a září). 

- Proběhla příprava společného projektu zabývajícího se výstavbou dětských hřišť a sportovišť v některých obcích RH.

- Projekt Pestrobarevný život získal podporu z KUOK – POV na několik akcí v obcích Regionu. V rámci projektu byly podpořeny a zrealizovány následující akce:

  • Hanácké cestovatel
  • Relaxujte s Regionem HANÁ
  • Kláskiáda
  • O hanácké vdolek
  • Zájezd pro členy MAS - Korutany, Slovinsko

Hanácké cestovatel 
Tradiční aktivita Regionu HANÁ ( v roce 2009 – 6. ročník). Každý cestovatel, pomocí průvodce navštíví během letní sezony zajímavá místa v obcích, zodpoví otázky a průvodce odevzdá. V sobotu 17. října proběhlo slavnostnímu předání certifikátu „Hanáckého cestovatele“ a drobných odměn všem zúčastněným s následným kulturním programem ve Smržicích.

 

Relaxujte s Regionem HANÁ 
Další z tradičních akcí zacílených na aktivní ženy v RH, jsou akce připravované pracovní skupinou ženy. První akce proběhla v penzionu „ U veterána“ ve Slatinicích dne 13.3.2009. Druhá akce byla 23.10.2009 v Náměšti na Hané, zaměřená na pohybové aktivity.

 

Kláskiáda 
V září se uskutečnil II. ročník této akce pro děti. Jde o sportovně dovednostní olympiádu pro děti se symbolem Kláska jako ústřední motiv.

 

O hanácké vdolek 
Soutěž v pečení hanáckých vdolků, se uskutečnila v Senici dne 5.9. s hojnou účastí soutěžících, především z řad seniorů.

 

Zájezd pro členy MAS – Korutany, Slovinsko
29.9. – 4.10.2009 se uskutečnil zájezd, pomoci kterého se vedení regionu pokusilo přenést mezi členskou základnu MAS zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí. V rámci setkání by vznikl prostor pro iniciaci společných projektů, což bylo hlavním cílem setkání v zahraničí. Navštívili jsme několik míst v regionech Rakouska (Mooskirchen, Korutany) a Slovinska (Kamnik).

 

V roce 2009 byl dokončen projekt přeshraniční spolupráce s polským partnerem a dvěma českými partnery (Sczytná, OPRV, Věrovanka) pod názvem Razem-Spolu, v rámci kterého bylo uspořádáno celkem jedenáct společných akcí, a vydán kalendář a brožura.

 

- V roce 2009 jsme také realizovali projekt na podporu kulturní spolupráce s naším slovenským partnerem Požitavie-Širočina. V tomto projektu podpořeném z rozpočtu KÚOK proběhlo folklórní vystoupení v areálu Černé věže v Drahanovicíh. 

V roce 2009 také Region HANÁ zahájil intenzivní spolupráci se sousedními regiony MAS Bystřička a MAS Prostějov-venkov, se kterými připravuje společné projekty a probíhá vzájemná výměna zkušeností. Byla zahájena příprava dvou projektů spolupráce pro podporu z PRV: projekt „Stopy historie“ zabývající se obnovou památek místního významu s partnerem MAS Prostějov – venkov, a dále projekt „Od Kosíře po Bystřičku bavíme se na jedničku“, který má podpořit činnost spolků a neziskových organizací v našem regionu a u partnera MAS Bystřička. 

 

- V roce 2009 proběhlo čtrnáct zasedání Rady Regionu HANÁ a dvě valné hromady. Počet členů Regionu HANÁ k datu 1.1.2010 je 71.