2008

- Strategický cílem MAS RH bylo zvýšení kvality života v regionu, propojení aktivit v kulturní, společenské a sportovní oblasti všech složek obcí a rozvoj celého území. Byluplatněn princip práce dle zásad LEADERu. MAS Region HANÁ se umístila na druhém místě v republice ze 48 MAS se svým SPL. Kompletní SPL je vyvěšen na stránkách MAS. Výše podpory na rok 2008 : 6 540 000,- Kč - podpořeno 14 projektů dotací ve výši 5,5 mil. 

- Činnost pracovních skupin 
V MAS pracují tyto skupiny: děti a mládež, ženy, zemědělci, cestovní ruch, podnikatelé a životní prostředí.
Nejaktivnější pracovní skupinou jsou ženy, které v červnu 2008 uspořádaly První setkání žen RH ve Slatinicích v prostorách Muzea veteránů. Dalším jejich příspěvkem byl návrh na ohodnocení účastníků Hanáckého cestovatele 2008 restaurací a hospod v principu 3E. Návštěvníci hodnotili tři ukazatele a to: etika, estetika, a ekologie. Pět nejlépe ohodnocených zařízení dostalo ocenění (diplom) Hanáckého cestovatele.
Akci pro děti s názvem Kláskiáda uspořádala pracovní skupina děti a mládež ve spolupráci s Mateřským centrem Pohádka v Náměšti na Hané. 1. ročník Kláskiády byl zaměřen na děti ve věku od dvou do šesti let.

- Rok 2008 byl ve znamení navázání spolupráce s partnerskými MAS z České republiky, Polska a ze Slovenska

- Partnerské MAS: 
Sdružení SPLAV, MAS Vyhlídka, MAS Prostějov – venkov, MAS OPRV Velký Týnec, Obec Szczyztna, Polsko, Fundacja KWS Ladek , Polsko, MAS Požitavie-Širočina a MAS Termál ze Slovenska.

V roce 2008 proběhla spolupráce v rámci přeshraničního projektu RAZEM-SPOLU s partnerským regionem Gmyna Szczytná. 
 

 

- První valná hromada proběhla 24. 7. 2008 v Náměšti na Hané za účasti 40 členů MAS. Na jednání VH bylo oznámeno vyhlášení první výzva LEADER 2007 – 2013 s datem 21.7.2008. Účastníci VH byli seznámeni s tím, že mohou získat dotace ve výši 90% (neziskové projekty), ve výši 50% (ziskové projekty). Pro žadatele připravila rada MAS dvě školení: 29. července a 4. srpna 2008. Valná hromada schválila rozšíření výběrové komise o dva členy ( Ing, Jan Tichý a Ing. Pavel Solovský).

 - Druhá valná hromada proběhla 4. 12. 2008 v Těšeticích. Bylo přítomno 41 členů MAS a 3 hosté. Valná hromada byla seznámena s vyhlášením druhé výzvy. Účastníci valné hromady schválili plán činnosti Regionu HANÁ na rok 2009. Mimořádným úkolem MAS pro rok 2009 bude snaha vyhledávat dotační tituly na společné projekty mimo LEADER ( POV atd.). Proběhlo schválení rozpočet na rok 2009.