2007

- Činnost MAS RH byla zaměřena na podporu rozvoje Regionu Haná, zvýšení kvality života v celé oblasti a podporu aktivit ve všech obcí. Byly dokončeny a zadministrovány projekty Operačního programu zemědělství LEADER + a SROP /podporovaný EU a Olomouckým krajem/.  

- V programu LEADER + se v období od roku 2004 do roku 2007 zrealizovalo 21 projektů v částce 6 375 058,- Kč. 

- Ze SROPu byly zrealizovány projekty Rok na Hané – Hanácká svatba, Jízda za pokladem Hané – 4.ročník a Hanácký desetiboj a DVD o RH

Bylo natočeno DVD o 15 obcích regionu obsahující ukázku z kulturního dění, z činnosti NNO. DVD obdržely všechny obce a RH ho používá ke své propagaci. Jízda za pokladem Hané byla zahájeno vystoupením „ Hanácká svatba“, kterou nastudoval folklórní soubor Hanačka z Litovle.  

- V devíti obcích RH proběhlo vystoupení Hanácké svatby v první polovině roku 2007. Jedním vystoupení se RH prezentovalü na Slovensku v Levicích. Součástí Roku na Hané byl i hanácký desetiboj. Jednalo se o sportovní a volnočasové aktivity v obcích RH. Proběhly turnaje ve volejbale, šachu, kopané, kuželkách, atletice a petangu. Účastníci desetiboje obdrželi od RH diplomy a poháry. 

 

- Druhá polovina roku byla ve znamení získání nových dotací z EU. Rada RH a konzultanti zaměřili své úsilí na přípravu Strategického plánu na období 2007-2013. Na strategickém plánu pracoval přípravný výbor v čele s Ing. Z. Müllerem. Plán byl v prosinci 2007 dokončen a odevzdán na SZIF. Rada MAS v podzimním období ve spolupráci s MAS SPLAV jednali o navázání kontaktů s dalšími MAS. V listopadu 2007 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi zástupci českých a polských MAS.  

Partnerské MAS: Sdružení SPLAV, MAS Vyhlídka, MAS Prostějov – venkov, MAS OPRV Velký Týnec, Obec Szczyztna, Polsko, Fundacja KWS Ladek, Polsko