2006

- Realizace programu LEADER+

- Díky aktivní práci MAS, díky úspěšně realizovaným projektům, a především díky dobré propagaci a informační kampani počet členů MAS každoročně rostl. Z původních 15-ti obcí se území MAS rozrostlo v letech 2006 a 2007 o další členské obce na 23 obcí na území MAS. 

- V tomto roce přistoupily tyto obce: Loučka, Laškov, Pěnčín, Stařechovice, Čelechovice na Hané, Čechy pod Kosířem, Smržice a Olšany u Prostějova. Díký přistoupení těchto obcí má již Region HANÁ 23 obcí.

- V roce 2006 začala vzájemná spolupráce s řadou dalších subjektů, která pokračovala v roce 2006 uzavřením některých partnerských smluv. Našimi partnery se tak staly další MAS (SPLAV, Prostějov venkov) a další, především regionální subjekty a organizace (sdružení Národní síť MAS, Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, místní NNO, Fundacija KWS – LGD, Sarkander, z.s., Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Sigmundova střední škola strojírenská Lutín, Občané pro rozvoj venkova Velký Týnec). 

- Příprava Strategického plánu LEADER pro plánovací období 2007 - 2013

 

- Společný regionální operační program (SROP)

V roce 2006 a 2007 připravila a realizovala dva projekty přímo MAS Region Haná, a to konkrétně ze Společného regionálního operačního programu s podporou SF EU:

  • Projekt „Rok na Hané“
  • Projekt „Prezentační film – Region Haná“

Oba projekty byly úspěšně zadministrovány, řádně ukončeny a následně platební jednotkou proplaceny.