2005

LEADER ČR a LEADER +

- Sdružení uzavřelo 1. 7. 2005 smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem o spolupráci a poskytnutí finanční pomoci z Evropského orientačního a záručního fondu. Účelem této smlouvy je realizace strategie ,,HANÁCKÉ LIDR".

V roce 2005, v rámci druhého kola Programu LEADER ČR, byly vybrány další projekty:

  • Rehabilitace místního remízku v Ústíně (obnova rybníčku, regenerace lesíku a vybudování střelnice), Myslivecké sdružení Těšetice
  • Nákup secího stroje, SHR – Ing. Drahomír Tobiáš, Senice na Hané
  • Investice – postřikovač, SHR – Josef Tobiáš, Senice na Hané
  • Stavební obnova objektu občanské vybavenosti - sportovní zařízení, TJ Sokol Drahanovice
  • Sportovní areál Slatinky - tenisový kurt, obec Slatinky
  • Oprava památkového objektu - mostní váha, obec Senička
  • Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí domu čp. 62, obec Senice na Hané
     

- Program LEADER+, region realizoval neinvestiční akce ve výši cca 11 milionů korun.

- Region HANÁ začátkem července 2005 vyhlásil první kolo výběrového řízení a zájemci o podporu (podnikatelské subjekty, obce, mikroregiony, neziskové organizace) mohli podávat svoje projekty k podpoře v rámci zvoleného a schváleného tématu. Do druhé výzvy byly potom projekty předkládány do začátku února 2006.

- Do 1. kola výzvy bylo podáno 13 projektů (11 úspěšných)

Projekt Předkladatel Rozpočet
Dobudování informačního centra a zázemí MAS Obec Těšetice 749.000 Kč
Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Slatinice 495.000 Kč
Zastávka na cyklotrase č. 6034 Obec Luběnice  496.500 Kč
Cimbálová muzika Šumica - nositel hudebních tradic Obec Náměšť na Hané 161.000 kč
Advent a vánoce na zámku - tradice, která je stále živá Obec Náměšť na Hané 350.000 Kč
Vnitřní vybavení muzea veteránů Slatinice Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc. 500.000 Kč
Hanácká véševka a hanácky názvoslovi Mikroregion KOSÍŘSKO 490.000 Kč
Zachování kulturního dědictví u cyklostezky č. 6025 v Bílsku Obec Bílsko 175.000 Kč
Cyklostezka 6025, kulturní památky na úseku Loučany Obec Loučany 358.368 Kč
Zachování kult. dědictví u cyklostezky 6025 a cyklotrasy 6033 Obec Senice na Hané 303.650 Kč
Hudební festival SENICKÁ NOTA 2005 Římskokatol. farnost Senice n. H. 100.000 Kč
 

 

- Do 2. kola výzvy bylo podáno až 19 projektů (13 úspěšných v 1.kole a 2 úspěšné ve 2.kole)

Projekt Předkladatel Rozpočet
Kulturní život na Černé věži v Drahanovicích Obec Drahanovice 392.000 Kč
Obnova, prezentace historického dědictví regionu Senice n.H.  Obec Senice na Hané 318.000 Kč
Vybudování odpočivadla na cyklostezce č. 6025 v obci Bílsko Obec Bílsko 123.500 Kč
První krok do světa hlíny Obec Náměšť na Hané 360.000 Kč
Hanácká škola hrou aneb učení pro všechny Obec Náměšť na Hané 1.280.000 Kč
Vybudování turistického střediska v Senici n.H. - zpracování PD Římskokatolická farnost Senice n.H. 300.000 Kč
Turistické centrum v památkově chráněném objektu Obec Slatinice 498.000 Kč
Projektová dokumentace cyklotrasy Lutín - Třebčín Obec Lutín 248.710 Kč
Vnitřní vybavení muzea veteránůSlatinice II. Doc. MUDr. Aleš Sobek 498.000 Kč
Zachování kulturního dědictví v obci Loučany Obec Loučany 499.000 Kč
Taneční soutěž Senická bačkůrka 2006 Mgr. Alena Nakládalová 55.000 Kč
Příhon místo setkávání, odpočinku a kultury MS Drahanovice 320.500 Kč
Projektová dokumentace na obnovu barokní sýpky v Ludéřově Občanské sdružení U nás

557.500 Kč