2004

- Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo 22. března 2004 občanské sdružení Region HANÁ. 

- 26. března 2004 proběhla v Těšeticích ustavující Valná hromada občanského sdružení Region HANÁ. Byly zvoleny statutární orgány sdružení – skupiny pro místní akce, dále byly zvoleny i základní orgány potřebné pro přípravu a realizaci záměru pro program LEADER ČR – výběrová komise, programovací výbor, monitorovací výbor.

- Následně MAS předložila svůj první záměr do programu LEADER ČR. Na základě výběrového řízení byl tento záměr vybrán a v Regionu HANÁ realizován. 

Program  Zaměření projektu Dotace Rok
LEADER ČR

„Program LEADER  v Regionu HANÁ“
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

5.100.000 Kč 2004
LEADER +

„HANÁCKÉ LIDR“
Aktivní péče a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Hané

11.000.000 Kč 2004
LEADER ČR

„NAŠA HANÁ“
Tvorba podmínek pro zlepšení kvality života, Podpora podnikatelských aktivit v regionu

3.600.000 Kč 2005

 

- V roce 2004 byly z Programu LEADER ČR k realizaci vybrány tyto investiční projekty:

  • Rekonstrukce mechanizačního střediska ZD Těšetice
  • Rekonstrukce víceúčelového společenského domu TJ SOKOL Těšetice
  • Stavební obnova zdravotního střediska v Náměšti na Hané, obec Náměšť na Hané
  • Vybudování cyklostezky Luběnice – Těšetice, obec Luběnice
  • Stavební obnova, modernizace objektu – kulturní zařízení v Lípách, obec Slatinice

Strukturální fondy EU

Od roku 2004 se již mohly podávat první žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Některé z obcí mikroregionu i místních podnikatelských subjektů tuto možnost také začali využívat a prvními úspěšnými výsledky jsou projekty:

SROP              Opatření 4.2.2. Rozvoj cestovního ruchu

                        Obec Náměšť na Hané, projekt Rekonstrukce zámku

                        Celkové náklady 32 mil. Kč, dotace ERDF 24 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Region HANÁ, projekt Rok na Hané

                        Náklady 3,0 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 2,7 mil. Kč

OP RVMZ        Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, e) stroje a zařízení

                        Zemědělské družstvo Těšetice, projekt Pořízení aplikátoru kejdy

                        Celkové náklady 1,8 mil. Kč, dotace EAGGF 0,63 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury CR

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Sportovní a kulturní centrum – Slatinice

                        Náklady 9,3 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 4,6 mil. Kč

GS SROP        Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

                        Doc. MUDr. Aleš Sobek CSc., projekt Propagace Kulturního a sportovního centra

                        Náklady 2,1 mil. Kč, dotace Grantového schématu Olomouckého kraje 1,0 mil. Kč