Setkání se uskutečnilo 10. 01. 2017 v kanceláři MAS v Náměšti na Hané. Setkání se uskutečnilo 31. 01. 2017 na zámku v Konici. Seminář se uskutečnil na zámku v Konici dne 01.02. 2017. Jednání PS probíhalo v kanceláři MAS Region HANÁ v Náměšti na Hané dne 14. 02. 2017. Workshop se uskutečnil v Kostelci na Hané dne 24. 02. 2017. Setkání starostů proběhlo v Náměšti na Hané dne 08. 03. 2017. Setkání proběhlo v zasedací místnosti ZŠ a G Konice. Na programu bylo např. schválení aktualizace Analytické části MAP vzdělávání v ORP Konice, schválení aktualizace Strategického rámce MAP, přestavení průběžných výstupů činnosti jednotlivých pracovních skupin, schválení období, na které bude realizován Akční plán vzdělávání, atd. Seminář se uskutečnil v Náměšti na Hané dne 23. 03. 2017. Setkání se uskutečnilo dne 03.04.2017 na zámku v Konici. Setkání ŘV proběhlo na zámku v Konici dne 19. 04. 2017 od 13:00 hod. Na programu bylo zejména projednání a schválení návrhů aktivit ročního akčního plánu, zpracování projektových záměrů do fáze přípravy projektů, schválení finálního ročního akčního plánu na období školního roku 2017/2018 s přesahem měsíců duben - srpen 2017 a schválení implementační struktury - Principy MAP. PS Polytechnické vzdělávání, Matematická gramotnost měla v dubnu (20. 4. 2017) možnost zúčastnit se hospitace výuky matematiky ve Scioškole v Olomouci spolu s prohlídkou prostor školy a výměnou zkušeností. Scioškola staví svou práci na individuálním přístupu k dítěti. Valná hromada MAS Region HANÁ se konala ve Smržicích dne 25. 04. 2017. Setkání PS se uskutečnilo na zámku v Konici dne 03. 05. 2017 od 14:00 hod. Hodnotící komise zasedla v rámci soutěže tvořivých aktivit ,,Moje vysněná škola", ,,Chodíme rádi do naší školky" na zámku v Náměšti na Hané dne 04. 05. 2017. Všechny výrobky, které odevzdaly ZŠ a MŠ v rámci soutěže tvořivých aktivit ,,Moje vysněná škola", ,,Chodíme rádi do naší školky", v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Soutěž probíhala v období 1. 3. - 28. 4. 2017. Leaderfest se konal v termínu 30. 05. - 01. 06. 2017. Zahájení HC se uskutečnilo v lázních Slatinice dne 03. 06. 2017. Výlet se uskutečnil v rámci výhry v soutěži tvořivých aktivit ,,Moje vysněná škola", ,,Chodíme rádi do naší školky" v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice. Výlet proběhl 06. 06. 2017 a účastnila se ho MŠ Horní Štěpánov spolu se ZŠ Horní Štěpánov (1. ročník, 3. místo v kategorii 1. stupeň). Výlet se uskutečnil dne 22. 06. 2017 do Zoo Zlín a zámku Lešná v rámci výhry v soutěži tvořivých aktivit ,,Moje vysněná škola" v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Výlet se uskutečnil v termínu 26. - 28. 06. 2017 v rámci výhry v soutěži tvořivých aktivit ,,Moje vysněná skola", v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice. Speciální cenu získal kolektiv žáků 7. ročníku ze ZŠ Brodek u Konice v rámci výhry v soutěži ,,Moje vysněná škola", v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice.