V rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Akce konaná v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". PS Zemědělství se sešla dne 6.1.2015 v kanceláři MAS Regionu HANÁ v Náměšti na Hané. Projednání cyklostezky RH se uskutečnilo v Náměšti na Hané v kanceláři MAS Regionu HANÁ dne 31.3.2015. Exkurze proběhla v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Exkurze spolu s hasičským workshopem proběhla v rámci projektu spolupráce - ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Hasičský workshop spolu se zakončením projektu spolupráce ,,Dobrovolní hasiči historie a budoucnost". Pracovní schůzka k oblasti Školství se uskutečnila dne 1.4.2015 v Náměšti na Hané. V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce se dne 30. 4. 2015 uskutečnilo 2. oficiální setkání představitelů obcí ORP Konice. Jednání proběhlo od 13:00 hod. v sále kulturního domu v obci Jesenec. Informační seminář pro oblast sociální podnikání, který proběhl dne 21. 5. 2015 v Náměšti na Hané (kancelář MAS Region HANÁ). Pracovní schůzka k PS Senioři se uskutečnila v kanceláři MAS v Náměšti na Hané dne 26. 5. 2015. Jednání se uskutečnilo dne 1.6.2015 v kanceláři MAS v Náměšti na Hané. Pracovní skupina se sešla dne 5.6.2015 v kanceláři MAS v Náměšti na Hané. V termínu od 10. – 12. 6. 2015 uspořádal Region HANÁ spolu s Mikroregionem Kostelecko exkurzi spojenou s výměnou zkušeností do Dolního Rakouska. Akce byla určena právě pro starosty a členy Mikroregionu spolupracujících s Kosteleckem. Navštívili jsme města a regiony mezi Vídní a Lincem na pravém břehu Dunaje. Shlédli jsme město Tulln, kde nás hlavní městský zahradník Franz Gruber seznámil s problematikou péče o veřejná prostranství. Tullnské zahrady - „Natur im Garten”, představili účastníkům spoustu inspirace pro řešení veřejné zeleně. Závěrem jsme navštívili výstaviště HORTI Austria, prvním ročníkem tohoto veletrhu nás provedl ředitel výstaviště. Druhý den exkurze byl věnován městečku Ybbsitz a regionu Eisenstrasse Niederösterreich. S projekty a aktivitami obce i regionu nás seznámil starosta města Ybbsitz pan Josef Hofmarcher a manažer MAS Eisenstrasse Stefan Hackl. Nosným tématem regionu je zpracování železa a kovářství. Zajímavostí byla návštěva městského muzea Ferrum – svět železa. Poslední den jsme prošli údolím řeky Mendlingtal, kde jsme shlédli projekt prezentace historického kulturního dědictví - historie vodních hamrů, katrů a mlýnů. Volební Valná hromada se uskutečnila dne 24.06.2015 ve Slatinkách. Pracovní skupina se sešla dne 3. 7. 2015 v kanceláři MAS v Náměšti na Hané. Porada realizačního týmu MR Konicko - 8. 7. 2015 Jednání k tématu AP v obl. školství v ORP Konice - 19. 8. 2015 Správní rada MR Konicko a porada RT - 19.8.2015 Země Živitelka - 2015 Správní rada MR Konicko a porada RT - 15. 9. 2015 Starostenské sezení Smržice - 29. 9. 2015 Zakončení Hanáckého cestovatele v Čechách pod Kosířem - 26. 9. 2015 Závěrečné neformální shromáždění představitelů obcí ORP Konice - 3. 9. 2015 Valná hromada Lešany - 24. 11. 2015