Každá obec by měla mít zpracovaný svůj vlastní PRO. U většiny členských obcí totiž PRO skončily svoji platnost. O pomoc při zpracování PRO požádalo 35 obcí. Program je zpracován kanceláří MAS bezplatně.

PRO se skládá z těchto částí:
1) Analytická část: detailní charakteristika obce (z hlediska demografie, školství, hospodářství, cestovního ruchu, infrastruktury …), SWOT analýza (stanovení silných a slabých stránek obce, příležitostí a hrozeb), problémová analýza (stanovení největších problémů v obci a stanovení priorit problémů) a dotazníkové šetření (oslovení občanů obce a vyhodnocení dotazníkového šetření).
2) Návrhová část: stanovení vize obce, stanovení opatření a priorit (projektových záměrů do roku 2020 včetně nákladů, uvedení zodpovědnosti a termínu realizace záměru.)
3) Podpora realizace projektu (způsob zajištění řízení organizace k naplňování PRO).
4) Přílohy - digitalizovaný stav místních komunikací a chodníků.

Sekretariát MAS děkuje všem zastupitelům obcí a členům programovacích týmů, kteří se spolupodíleli na tvorbě PRO.

Vytvořené PRO mají napomoci obcím ukázat cestu, jak dál směřovat vývoj obce v dalších letech a jsou v mnohých případech podmínkou pro čerpání dotací.

MAS Region HANÁ zpracovala PRO následujícím členským obcím:

Bílovice-Lutotín, Bílsko, Bohuslavice, Brodeku u Konice, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Drahanovice, Hačky, Hluchov, Hvozd, Kladky, Laškov, Lešany, Lipová, Loučany, Luběnice, Ludmírov, Lutín, Náměšť na Hané, Ochoz, Olbramice, Olšany u Prostějova, Pěnčín, Polomí, Ptení, Rakůvka, Senice na Hané, Slatinice, Slatinky, Stařechovice, Stražisko, Suchdol, Těšetice, Ústín, Zdětín