V roce 2015 nemohly obce čerpat finanční prostředky z nového plánovacího období, proto vedení MAS rozhodlo, že bude svým členským obcím prostřednictvím pracovníků sekretariátu napomáhat při přípravě různých dotačních titulů. Důvodem je i skutečnost, že mnohé obce nemají dostatečně velký administrativní aparát. Tým pracovníků Regionu HANÁ řadě obcí pomohl s přípravou žádostí pro dotační programy státního rozpočtu (POV, MMR, MZE, památky apod.).

  • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova na r. 2016)

v rámci tohoto dotačního titulu MAS pomohla se zpracováním žádosti obci Rakůvka, Těšetice, Bílsko a Březsko.
 

  • Program 133510 MŠMT

(Podpora materiálně technické základny sportu pro r. 2016)

v rámci tohoto dotačního titulu MAS pomohla se zpracováním žádosti do tohoto dotačního programu TJ Sokol Stražisko.
 

  • Program obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje 2016 

(Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, Dotační titul č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace)

v rámci tohoto dotačního titulu MAS pomohla se zpracováním žádosti obci Hačky, Stařechovice, Bílovice-Lutotín, Laškov, Budětsko. 
 

  • Program památkové péče v Olomouckém kraji 

​(Dotační titul č. 1 Obnova kulturních památek)

MAS pomohla se zpracováním žádosti obci Bílovice-Lutotín na opravu kaple sv. Anny v Lutotíně.
 

  • Dotace Mze (Dotační program č. 16 Udržování a obnova kulturního dědictví venkova pro r. 2016)

MAS pomohla se zpracováním žádosti obcím Bílovice-Lutotín, Bílsko, Kostelec na Hané a Smržice. Dotační program byl rozdělen na oblast podpory pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku, údržbu či obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, údržbu a obnovu významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru, podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení. 
 

  • Program na podporu JSDH 2016 (dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje)

MAS pomohla se zpracováním žádosti obcím Stařechovice, Laškov, Drahanovice a obci Bílovice-Lutotín. 


Dotační programy státního rozpočtu v roce 2017