Stručný popis projektu:

Cílem projektu je podpora přípravy a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020. Prostřednictvím projektu budou podporovány aktivity související s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběru projektů, monitorování a evaluace a další aktivity spojené s přípravou a realizací SCLLD. Díky realizaci projektu dojde k zvýšení kvality života na venkově, dojde k zatraktivnění území a zvýšení nabídky služeb pro obyvatele území MAS.

Cíle projektu:

Cílem projektu je úspěšně realizovat výzvy MAS Region HANÁ. Výzvy MAS budou realizovány za předpokladu přípravných a podpůrných činností, provozní činnosti a animace strategie CLLD a škol a školských zařízení v rámci OP VVV a za předpokladu realizace dalších aktivit vedoucích k naplňování strategie CLLD. Cílem projektu je realizace strategie CLLD Regionu HANÁ, jejímž účelem je zvýšení kvality života ve venkovských obcích.

Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoje, z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.