Projekt Komunitní centra v Regionu Haná, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010190

Region HANÁ, z.s. realizuje od září 2019 do února 2022 projekt Komunitní centra v Regionu Haná, který je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je na základě komunitní sociální práce a doplňkových aktivit v 11 obcích Regionu Haná nastartovat činnost komunitních center (KC) jako míst pro sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení a jako prostor pro podporu daných společenství. Jedná se o tato komunitní centra: KC Bílovice – Lutotín, KC Laškov, KC Náměšť na Hané, KC Olšany u Prostějova, KC Pěnčín, KC Raková u Konice, KC Skřípov, KC Služín, KC Suchdol, KC Těšetice-Rataje, KC Haná v Ústíně. Komunitní práce v těchto centrech je založena na hodnotách, které budou respektovat každého jednotlivce a jeho potřeby a bude dávat podněty k rozvoji společenství.

Konkrétní náplň center a podobu jejich aktivit bude utvářet cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i společenství jako celku. Komunitní centra budou otevřeným prostorem, který umožní lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Místní obyvatelé budou v jednotlivých společenstvích podporováni místním koordinátorem pro cílovou skupinu a sociálním pracovníkem, který bude poskytovat základní sociální poradenství osobám z cílových skupin.

V úvodní části projektu se mapují v místě jednotlivých KC vztahy a vazby a potřeby cílových skupin - každé KC vytvoří na základě ankety mezi lidmi společenství a cílovou skupinou analýzu potřeb KC a návrh činností KC. Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a jejích členů budou komunitní centra realizovat také doplňkové aktivity.  I ty budou mít vliv na sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a dalších členů komunity. Výsledkem projektu má být 11 komunitních center, která budou dále samostatně a udržitelně fungovat a jejichž společenství dosáhnou tzv. zplnomocnění.