Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje je základní strategický dokument MAS Region HANÁ pro období 2015 - 2020 s přesahem do roku 2023. Strategie byla plánována metodou komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením veřejnosti a aktérů rozvoje venkova. Strategie přispívá k naplňování cílů a ukazatelů programů IROP, PRV a OPZ. Strategie vymezuje 5 rozvojových oblastí s řadou opatření a podopatření. Část opatření bude naplňována programovými rámci výše zmíněných programů.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje CLLD byla schválena na Valné hromadě spolku dne 07. 03. 2016.
 

 

Aktualizace Strategie CLLD - rok 05/2020:

Dodatek k programovému rámci PRV_čistopis_ ŽoZ č. 10.pdf (1,1 MB)

Dodatek k programovému rámci PRV_revize_WqZRiKF.pdf (1,1 MB)

 

Aktualizace Strategie CLLD - rok 1/2020:

Strategie CLLD RH 2015-2020_změna č. 5.pdf (6,7 MB)

 

Evaluační zpráva MAS Region HANÁ:

Evaluační zpráva MAS Region HANÁ_finální verze.pdf (1,7 MB)

 

Aktuálně-Strategie CLLD po II. věcném hodnocení:

Strategie CLLD čistá verze (44,4 MB)

Strategie CLLD s opravami (44,4 MB)

Finanční plán a indikátory s opravami (1,5 MB)

Finanční plán a indikátory_čistá verze (1,5 MB)

Strategie CLLD po I. věcném hodnocení:

Strategie CLLD RH 2015-2020 3_0.pdf (6,8 MB)

Finanční plán a Monitorovací indikátory 2_4 FINAL_6MbSChM.pdf (745,3 KB)
 

Dokumenty ke stažení:

Strategie CLLD RH 2015-2020 1_2.pdf (6,2 MB)

Analýza rizik.pdf (747,4 KB)

Finanční plán a indikátory (1,4 MB)

mapa území (5,6 MB)

popis zapojení komunity (1,3 MB)

Osvědčení o standardizaci.pdf (89,1 KB)

Žádost o standardizaci Regionu HANÁ.pdf (517,5 KB)

Akční plán.pdf (316,9 KB)

ISU_stručný výtah.pdf (156,6 KB)