Výstavba rozhledny na Velkém Kosíři - dovybavení

Projekt LEADER 2013 - 14. výzva

Žadatel: Mikroregion Kosířsko

Celkové náklady projektu předpokládané: 599 282 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 445 746 Kč

Dotace skutečná: Kč

Stručný popis projektu:

Dne 22. 6. 2013 se otevíráme novou rozhlednu na Velkém Kosíři. v současnosti se finišuje s dokončením.
Projekt řeší doplnění novostavby turistické rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíř, parc. č. 1185 v k. ú. Slatinky.  
Předmětem jsou opatření:   B 01 zastřešení atria
                                            B 02  doplnění zábradlí kolem střechy nad přízemím
                                            B 03  bezpečnostní síť pod vyhlídkovou plošinou
                                            B 04  uzamykatelná mříž 1. NP
                                            B 05  uzamykatelná mříž 2. NP
Na uvedená opatření jsme se zaměřili při provádění kontrol a přípravy provozu rozhledny. Vzhledem ke daleké vzdálenosti rozhledny od obcí, bude velmi nutné řešit zabezpečení vstupu na rozhlednu i do zázemí a nebezpečí, které hrozí z případného pádu jakéhokoliv předmětu z ochozu dolů.