Strategie MAS Region HANÁ

 

Administrativní procesy LEADER
 

 

Aktualizace SPL Regionu HANÁ

V dubnu 2010 byla dokončena aktualizace Strategického plánu LEADER (SPL) Regionu HANÁ,  která reflektuje změny v území, mimo jiné přistoupenáí nových obcí z Konicka. Aktuální, platnou verzi SPL tedy můžete stahovat zde: SPL 2010 ke stažení. (1,0 MB)

V průběhu roku probíhají drobné úpravy jednotlivých Fichí, které reflektují změny v pravidlech PRV. Změny provádí a schvalu je CP SZIF. Nejaktuálnější Fiche tedy najdete vždy přiložené k poslední výzvě - naleznete v menu vlevo.

Zde najdete ke stažení platnou verzi strategii Region HANÁ, která byla schválena Valnou hromadou v prosinci 2007, a na kterou RH obdržel finanční podporu z programu PRV - Osa IV LEADER.

Text strategie 2007 (pdf) (1,3 MB)

SPL Regionu HANÁ je součástí Integrované strategie: "Region HANÁ - Strategický plán rozvoje 2007 - 2013". Tento strategický dokument je k nahlédnutí v kanceláři MAS v Těšeticích.

Na přípravu strategie pro období 2014 - 2020 byl poskytnut finanční příspěvek z 

Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013