Region HANÁ v letech 2007 - 2013 realizoval "Strategický plán LEADER" (SPL). Na realizaci této strategie obdržel prostřednictvím programu "Program rozvoje venkova" (PRV) - osa IV - LEADER. Program s podporou fondů EU byl vyhlášen ministerstvem zemědělství a administrován Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Strategie byla naplňována prostřednictvím realizace jednotlivých projektů různých žadatelů z území Regionu HANÁ. Žadatelé se mohli ucházet o podporu projektů v každoročně vyhlašovaných výzvách (zpravidla 3x ročně). O program byl velký zájem, limitem byly prostředky naší MAS přidělené z programu.

V následujícíh podstránkách lze nalézt informace o jednotlivých výzvách, podmínky, přijaté projekty a výběrovou komisí doporučené projekty k realizaci.
 

Strategie SPL 2007 - 13
 

Výzvy a projekty 2008 - 14