Jak připravit projekt

Při přípravě projektů pro LEADER je třeba postupovat v souladu s pravidly PRV. Postupujte podle těchto kroků:

  • Řádně promyslete obsah projektu
  • podrobně se seznamte s pravidly
  • zjistěte na MAS harmonogram nejbližších výzev
  • konzultujte záměr na sídle MAS Region HANÁ s manažerem
  • připravte projektovou dokumentaci (stavební projekt) a získejte příslušná povolení (stavební úřad)
  • připravte osnovu a žádost projektu
  • zajistěte veškeré povinné přílohy k žádosti

!!Důrazně doporučujeme, aby jste projekt co nejdříve, a poté při zpracování průběžně konzultovali s manažerem MAS. Předejdete tím řadě často zbytečných chyb!!

Konzultační hodiny:
PO - PÁ 8:00 - 13:00, na základě telefonické domluvy.
V případě potřeby je možno domluvit i jiný termín konzultace, mimo uvedenou dobu. Po dohodě jsou prováděny konzultace i na místě případného projektu.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Brzák
Manažer MAS Region HANÁ
tel.: 605 174 701
tel:: 585 754 622
jarek.brzak@post.cz
region.hana@seznam.cz

Ing. Nela Kalábová
Projektový manažer
tel:: 585 754 622
tel.: 776 027 950
region.hana@seznam.cz