Zemědělství
 

Jednou z oblastí, řešených v připravované strategií Regionu HANÁ 2020 je i oblast podpory regionálního zemědělství. Možnost zapojení do přípravy je prostřednictvím účasti na připravovaných kulatých stolech (diskusních schůzkách), či v rámci pracovní skupiny Zemědělství, na jejichž členy se můžete se svými náměty a připomínkami obracet. Kulaté stoly i pracovní skupina jsou otevřeny všem zainteresovaným zájemcům o tuto problematiku. V případě vašeho zájmu o zapojení do procesu plánování nás kontaktujte na e-mailu: region.hana@seznam.cz 

Dotazníkové šetření

Jako jeden z velmi důležitých podkladů pro plánování nové strategie a podpory v období 2015 - 2020 jsou požadavky  a názory zemědělských podnikatelů.

Prosíme všechny zemědělce, působící na území obcí Regionu HANÁ o zapojení a vyplnění dotazníku. Vaše názory, odpovědi a požadavky zahrneme do zpracování Integrované strategie.

Dotazník můžete vyplňovat průběžně, až do okamžiku procesu schválení výsledné strategie. Prosíme však o co nejvčasnější vyplnění (nejlépe během posledního týdne srpna 2014).

Online dotazník - odkaz pro vyplňování:

Dotazník pro zemědělce