Spolky a neziskové organizace
 

Vážení přátelé,

Chtěli bychom Vás oslovit s prosbou vyplnění krátkého dotazníku pro Region HANÁ. Asi každý z Vás má svou představu, jak by se obec a region, v níž Vaše organizace působí, měla rozvíjet. Rádi bychom tyto představy zdokumentovali a následně, pomocí prostředků EU, pomohli uskutečnit. Chceme Vás tímto požádat o Vaše názory, na jaké cíle bychom se měli v dalších letech zaměřit.

Dotazník bude sloužit jako podklad pro naplánování nové strategie Regionu HANÁ, ve které bychom chtěli vyčlenit prostředky i na realizaci Vašich projektů. Řad spolků se již v minulosti aktivit Regionu HANÁ účastnila, a realizovala projekty s podporou prostřednictvím MAS – z programu LEADER.

Sesbírané informace také budou sloužit pro ucelenou propagaci našeho regionu (tedy i vašich organizací) prostřednictvím vydávaných propagačních materiálů, připravovaného webového portálu, i na případných veletrzích apod.

Více informací o plánování strategie i o minulých podporách projektů najdete na stránkách www.regionhana.cz. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto dotazníku nebo obecně k činnosti MAS či plánování strategie kontaktujte pracovníky MAS region.hana@seznam.cz

Online dotazník - odkaz pro vyplňování:
Dotazník pro spolky a neziskové organizace

 Průběžné verze Strategie ISU 2020 pro oblast spolky a NNO:

Analytická část pro Mikroregion Konicko (verze k 15. 11. 2014) (8,2 MB)

Analytická část pro Region Haná (verze k 15. 11. 2014) (8,5 MB)

 

Prezentace ze semináře Spolky a neziskové organizace v Regionu HANÁ (možnosti podpory projektů 2017) - 29. 11. 2016:

Prezentace INTERREG CR-PL - MAS RH.pdf (1,4 MB)

Prezentace neformální vzdělávání NK.pdf (887,2 KB)

Prezentace podpora spolků MMR a Ol. kraj LS.pdf (135,2 KB)


Výzva č. 57 IROP Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL):

Text výzvy:

Text-vyzvy-c-57_dalsi-vzdelavani_SVL_k7-11-2016.pdf (305,3 KB)

Specifická pravidla:

Specificka-pravidla-57-vyzvy_dalsi-vzd-_SVL_v1-1.pdf (905,6 KB)


V souboru RVP_ZV_2016 naleznete přehled klíčových kompetencí:

RVP_ZV_2016.pdf (1,8 MB)


Svoje potenciální projekty (aktivity) zapište do připravené tabulky a obratem nám ji pošlete:

Investiční_projekty(aktivity)_spolků_v_RH.docx (57,6 KB)