Sociální podnikání
 

Jednou z oblastí, řešených v připravované strategií Regionu HANÁ 2020 je i oblast rozvoje sociálního podnikání na našem území. Jsou organizovány kulaté stoly, probíhají programovací schůzky Sociální podnikání, na jejichž členy se můžete se svými náměty a připomínkami obracet. Kulaté stoly i programovací schůzky jsou otevřeny všem zainteresovaným zájemcům o tuto problematiku. V případě vašeho zájmu o zapojení do procesu plánování nás kontaktujte na e-mailu: region.hana@seznam.cz

Dotazníkové šetření

V souvislosti s touto přípravovanou strategií bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku uvedeného v příloze. Tato část strategie regionu se bude věnovat zakládání nových sociálních podniků a možností získání finančních dotací na jejich založení a rozvoj.

Sociální podnikání je nový směr podnikání, podporovaný EU v minulém, i v tomto plánovacím období. Od "klasického" podnikání se sociální podnikání odlišuje tím, že kromě ekonomického cíle, tj vytváření zisku nebo zvyšování hodnoty podniku se zabývá ještě tzv. sociálními cíli. V praxi to znamená nejčastěji zaměstnávání osob obtížněji uplatnitelných na trhu práce a s větší vazbou na rozvoj regionu.

Informace o tom, jak by Vám mohlo sociální podnikání pomoci v rozvoji Vaší organizace, je uvedena v úvodu dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou zmapovat zájem o tuto problematiku v regionu, naplánovat dotační podporu v rámci ISU 2014-2020 a v případě zájmu Vám umožnit zapojit se do tohoto způsobu podnikání.
 
Ve spolupráci s MAS Region HANÁ, z.s., zadavatelem tohoto dotazníkového šetření, bude speciálně pro podnikatele uspořádán informační workshop k tomuto tématu. O místě konání a programu workshopu budete v dostatečném předstihu informováni.
 
V případě nejasností při vyplňování dotazníku nás neváhejte kontaktovat na e-mail: ppsd@atlas.cz nebo na telefonním čísle 602 782 337.

Vyplněný dotazník v elektronické verzi (stačí soubor ve formátu Word bez Vašeho podpisu) zašlete prosíme na e-mail ppsd@atlas.cz nebo region.hana@seznam.cz.

Dotazník ke stažení zde:  SP_Dotazník_podnikatelé.docx (462,0 KB)
 

Děkujeme předem za spolupráci.
 
S pozdravem
Ing. Vojtěch Miler
předseda
 
PPSD Personální a poradenské družstvo
Kozí 4, 602 00 Brno
ppsd@atlas.cz, www.ppsd.eu