Školství

Vize Regionu HANÁ v oblasti školství:

Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol. Zkvalitnění podmínek pro mimoškolní a zájmovou činnost a zachování škol na malých obcích.  

Oblast školství je jednou z připravovaných strategií Regionu HANÁ pro období 2014 – 2020. Jedná se o nezanedbatelnou oblast rozvoje území. V rámci strategického plánovaní pro oblast školství probíhají zasedání s odborníky, pedagogy, řediteli a zřizovateli škol. Kulaté stoly a jednání jsou otevřeny všem, kteří se zajímají o oblast školství v území MAS Region HANÁ.

V případě zájmu o zapojení do plánovaní nás kontaktujte na e-mailu: Region.hana@seznam.cz

V rámci strategického plánování byla vytvořena analýza oblasti školství za celé území MAS Region HANÁ. Data byla získána na základě dotazníkového šetření, rozhovorů se zřizovateli a řediteli škol, zdrojem byly i statistické výkazy MŠMT.

Průběžné verze Integrované strategie 2020 pro oblast školství za celé území MAS Region HANÁ:

Školství ISU 2020.pdf (2,0 MB)  

Finálná verze Integrované strategie 2020 pro oblast školství za území ORP Konice:

Strategie školství ORP Konice_NPAgVM2.pdf (1,5 MB)

Finální verze Integrované strategie 2020 pro oblast školství za území ORP Prostějov:

Strategie školství ORP Prostějov .pdf (2,0 MB)

DOTAZNÍK pro ředitele a zřizovatele základních a mateřských škol:

4 Dotaznik+ZS.doc (70,0 KB)

5 Dotaznik+MS.doc (59,5 KB)

Průběžný návrh operačního programu (k 4. 7. 2014) 

OP-VVV 4.7.2014.pdf (5,5 MB)