Cestovní ruch

Jednou z oblastí, řešených v připravované strategií Regionu HANÁ 2020 je i oblast rozvoje cestovního ruchu na našem území. Jsou organizovány kulaté stoly, schází se pracovní skupina Cestovní ruch, na jejichž členy se můžete se svými náměty a připomínkami obracet. Kulaté stoly i pracovní skupina jsou otevřeny všem zainteresovaným zájemcům o tuto problematiku. V případě vašeho zájmu o zapojení do procesu plánování nás kontaktujte na e-mailu: region.hana@seznam.cz

Dotazníkové šetření

Jako jeden z velmi důležitých podkladů pro plánování nové strategie a podpory v období 2015 - 2020 jsou požadavky  a názory aktérů v oblasti cestovního ruchu (podnikatelé -poskytovatelé služeb v CR, spolky, obce, muzea, památky apod.).

Prosíme všechny relevantní aktéry o zapojení a vyplnění dotazníku. Vaše názory, odpovědi a požadavky zahrneme do zpracování Integrované strategie.

Dotazník můžete vyplňovat průběžně, až do okamžiku procesu schválení výsledné strategie. Prosíme však o co nejvčasnější vyplnění.

  1. Dotazník pro obce
  2. Dotazník pro poskytovatele ubytovacích služeb
  3. Dotazník pro poskytovatele stravovacích služeb
  4. Dotazník pro atraktivní subjekty s placeným vstupem
  5. Dotazník pro ostatní poskytovatele služeb
     

Pozvánky na tematické pracovní schůzky

Pozvánka na jednání PS Cestovní ruch 16.9.2014 v Náměšti na Hané - ke stažení (46,5 KB)