Integrovaná strategie území Regionu HANÁ 2014 - 2020
(ISU 2020)

 

Region HANÁ v roce 2014 započal intenzivní přípravu nové strategie, pro období od roku 2015 do roku 2020. Příprava takzvané Integrované strategie území (ISU) probíhá podle standardů a metodiky "Komunitně vedeného místního rozvoje" (CLLD).

Na této stránce a podstránkách naleznete aktuální informace o procesu plánování, zveřejnění průběžně zpracovávaných dokumentů, podkladů projednání, schůzek pracovních skupin pro jednotlivá témata, možnosti zapojení pro širokou veřejnost apod.

Výsledkem tohoto procesu bude strategie MAS Region HANÁ, na jejíž realizaci bude požádáno o podporu v novém programu LEADER od roku 2015 do roku 2020. Struktura této strategie bude vyhotovena podle metodických podkladů příslušných ministerstev. Na počátku plánování, kdy nebyla struktura a požadavky na obsah ISU známé, rozhodl programovací výbor o rozdělení plánování do 11ti tematických oblastí. Proces plánování a struktura bude v průběhu plánování (po ujasnění metodických požadavků) upraven a pozměněn tak, aby strategie splňovala veškeré požadavky na ni kladené. Oblasti však již budou zpracovány a projednány s odbornou i širokou veřejností.


Popis postupu zapojení komunity do vypracování SCLLD


Přehled rozdělení procesu plánování ISU 2020 na tematické oblasti:

 1. Obce a místní samospráva
 2. Infrastruktura
 3. Doprava
 4. Kultura, památky, historie
 5. Cestovní ruch - podrobnosti zde
 6. Spolky a neziskové organizace - podrobnosti zde
 7. Podnikání, zaměstnání, práce
 8. Zemědělství - podrobnosti zde
 9. Životní prostředí
 10. Školství - podrobnosti zde
 11. Senioři - podrobnosti zde
 12. Sociální podnikání - podrobnosti zde
  Cyklodoprava - podrobnosti zde


Podrobnosti o plánování jednotlivých oblastí jsou v menu na podstránkách.

Více o plánování strategií MAS na stránkách Národní sítě MAS -http://nsmascr.cz/