22.6 pondělí

Kancelář MAS opět spustila příjem žádostí v rámci vyhlášených výzev z programového rámce IROP.  Žadatelé mohou podávat své projekty do následujících výzev: Infrastruktura základních škol, Bezpečnost dopravy, Rozvoj komunitních center, Infrastruktura pro neformální vzdělávání a Rozvoj sociálních služeb. 
 
Termíny ukončení příjmu žádostí v MS2014+ u jednotlivých výzev jsou stanoveny takto:
 
Výzva č. 14 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol
Ukončení příjmu žádostí: 24. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 15 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy
Ukončení příjmu žádostí: 7. 9. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 16 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj komunitních center
Ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 17 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Ukončení příjmu žádostí: 24. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 18 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb
Ukončení příjmu žádostí: 7. 8. 2020, 16:00 hod
 
Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP.   
 
V případě dotazů kontaktujte projektovou manažerku CLLD Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.
 
Za kancelář MAS
 
Mgr. Lucie Vojtěchová