21.10 středa

Kancelář MAS Region HANÁ hledá kolegu na pozici sociální pracovník v rámci projektu Komunitní centra v Regionu HANÁ. V případě zájmu, Vám více informací a dotazy k této pozici, zodpoví hlavní manažer MAS Ing. Jaroslav Brzák na tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

20.7 pondělí

Vážení žadatelé,

upozorňujeme vás, že výzva pro kulturní a spolkovou činnost je vyhlášena do 31. 7. 2020. Pokud máte zájem o konzultaci, tak se neváhejte obrátit na email: hana.zacpalkova@regionhana.cz nebo na tel: 776 586 522
Upozorňujeme vás však, že konzultace na MAS končí 28. 7. 2020, poslední tři dny budou věnovány samotnému nahrávání do systému již vyplněných žádostí včetně potřebných příloh.

Děkujeme za pochopení.
 
Za kancelář MAS
 
Mgr. Lucie Vojtěchová

22.6 pondělí

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro potenciální žadatele o poskytnutí dotace v rámci výzev z programového rámce IROP, které byly vyhlášeny 22. června 2020 v 16h.                    

Seminář se uskuteční ve středu 1. července 2020 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Region Haná, z.s., náměstí T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. 

Program semináře:

Zahájení semináře, aktuální informace
Představení výzvy č. 14 MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol
Představení výzvy č. 15 MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy
Představení výzvy č. 16 MAS Region HANÁ - IROP - Komunitní centra 
Představení výzvy č. 17 MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Představení výzvy č. 18 MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury
Dotazy a možnost domluvení individuální konzultace ohledně přípravy projektů

Prosím, potvrďte svoji účast nejpozději do 29. června 2020 na e-mail: region.hana@regionhana.cz, případně na telefonu 585 754 622.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

22.6 pondělí

Kancelář MAS opět spustila příjem žádostí v rámci vyhlášených výzev z programového rámce IROP.  Žadatelé mohou podávat své projekty do následujících výzev: Infrastruktura základních škol, Bezpečnost dopravy, Rozvoj komunitních center, Infrastruktura pro neformální vzdělávání a Rozvoj sociálních služeb. 
 
Termíny ukončení příjmu žádostí v MS2014+ u jednotlivých výzev jsou stanoveny takto:
 
Výzva č. 14 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol
Ukončení příjmu žádostí: 24. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 15 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy
Ukončení příjmu žádostí: 7. 9. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 16 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj komunitních center
Ukončení příjmu žádostí: 14. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 17 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Ukončení příjmu žádostí: 24. 8. 2020, 16:00 hod
 
Výzva č. 18 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb
Ukončení příjmu žádostí: 7. 8. 2020, 16:00 hod
 
Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP.   
 
V případě dotazů kontaktujte projektovou manažerku CLLD Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.
 
Za kancelář MAS
 
Mgr. Lucie Vojtěchová

27.5 středa

Pozn. TENTO SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ÚZEMÍ MAS REGION HANÁ

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro potenciální žadatele k 6. výzvě MAS Region HANÁ z Programu rozvoje venkova, který se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 16:00 v sále kulturního zařízení v Náměšti na Hané, náměstí T. G. Masaryka 100. Plánovaný seminář je zacílen na investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a polkových zařízení, včetně vybavení.

Program semináře:
- Zahájení, úvod
- Prezentace strategie MAS, návaznost projektů na strategický plán CLLD
- Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
- Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
- Dotazy, diskuse

Na seminář se prosím přihlaste pomocí odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KYdvyA_Q3hD6ryL9G0ag1QFabKFTz3GzhM_-pLswI0D_Sg/viewform
Účast prosím potvrďte do úterý 2. 6. 2020


V případě dotazů kontaktujte pracovníky MAS: Ing. Hanu Zacpálkovou (tel. 776 586 522) nebo Ing. Jaroslava Brzáka (tel. 605 174 701). 

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

27.5 středa

Pozn. TENTO SEMINÁŘ JE URČEN POUZE PRO STAROSTY ČLENSKÝCH OBCÍ MAS REGION HANÁ

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro potenciální žadatele k 6. výzvě MAS Region HANÁ z Programu rozvoje venkova, který se uskuteční ve čtvrtek 4. 6. 2020 ve 13:00 v sále kulturního zařízení v Náměšti na Hané, náměstí T. G. Masaryka 100. Plánovaný seminář je zacílen na investiční podporu v oblasti rozvoje kulturních a polkových zařízení, včetně vybavení.

Program semináře:
- Zahájení, úvod
- Prezentace strategie MAS, návaznost projektů na strategický plán CLLD
- Prezentace vyhlášené Fiche (pravidel), zaměření projektů
- Struktura projektu, žádost a povinné přílohy
- Dotazy, diskuse
 

Na seminář se prosím přihlaste prostřednictvím emailu: hana.zacpalkova@regionhana.cz

Účast prosím potvrďte do středy 3. 6. 2020


V případě dotazů kontaktujte pracovníky MAS: Ing. Hanu Zacpálkovou (tel. 776 586 522) nebo Ing. Jaroslava Brzáka (tel. 605 174 701). 

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

13.5 středa

Vážení žadatelé,

chceme vás upozornit, že připravované výzvy MAS Region HANÁ v rámci IROP budou vyhlášeny později, než bylo původně avizováno, z důvodu pokračující administrace změny finančního plánu CLLD ze strany MMR.

  • Vyhlášení výzev IROP ze strany MAS Region HANÁ: dle předpokladu v červnu 2020
  • Ukončení příjmu žádostí o dotaci: dle předpokladu v září 2020

Jedná se o následující výzvy:

Výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol

Výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy

Výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra

Výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

Výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury

 

!Sledujte www.regionhana.cz, kde budou výzvy a konkrétní termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí zveřejněny! – v závislosti na jejich schválení ze strany MMR.

Znovu připomínáme, že v těchto výzvách se počítá s alokacemi na základě předběžného ověření zájmu mezi žadateli v Regionu Haná ze strany Regionu HANÁ,z.s. v prosinci 2019 a lednu 2020.                                             

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech na www.irop.mmr.

Pozn. Výzvy budou obdobné jako předchozí vyhlášené výzvy v r. 2019 (viz – www.regionhana.cz, záložka Výzvy)

 

Ludmila Navrátilová, projektová manažerka IROP

24.4 pátek

Vážení žadatelé,

chceme Vás informovat, že MAS Region HANÁ vyhlásí, dle předpokladu, v květnu 2020 celkem 5 výzev z dotačního programu IROP.                                               

Jedná se o následující výzvy:
výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol
výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy
výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra
výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury

Předpokládaný termín vyhlášení uvedených výzev:    začátek května 2020
Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí:        polovina června 2020

!Sledujte www.regionhana.cz, kde budou výzvy a konkrétní termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí zveřejněny!

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech na www.irop.mmr.


Pozn. Výzvy budou obdobné jako předchozí vyhlášené výzvy v r. 2019 (viz – www.regionhana.cz, záložka Výzvy)

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

14.4 úterý

Dne 7. 4. 2020 vydal Řídicí orgán IROP závazné stanovisko, které reaguje na vydaná mimořádná opatření v souvislosti s výskytem COVID-19.

Žadatelům a příjemcům je závazné stanovisko také zveřejněno na webu IROP: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová

17.3 úterý

Dobrý den,
 
s ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření koronaviru a na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 o omezení pohybu osob, oznamujeme, že kancelář MAS Region HANÁ bude do odvolání uzavřena. V případě potřeby, Vám budou všichni pracovníci kanceláře k dispozici na svých mobilních telefonech a emailových adresách (pracovníci kanceláře využívají možnost pracovat v režimu home office). Kompletní přehled kontaktů naleznete zde: https://www.regionhana.cz/cs/o-regionu-hana/zakladni-informace/kontakty/
 
Pevně věříme, že se aktuální situace brzy zlepší.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Za kancelář MAS
 
Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS
Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS