Turistické zajímavosti z k navštívení
 

Bílovice - Lutotín
• Hanácký statek v Bílovicích z 18. stol. s velkým žudrem, dům č.p. 35
• Kaple sv. Anny z r. 1822 v Lutotíně

Bílsko

• Kostel Božského Srdce Páně z roku 1903
• Dřevěný kříž z počátku 20. století (před kostelem)
• Památník obětem 1. světové války z roku 1920 (na návsi)
• Mramorový kříž z roku 1874 (za obcí při silnici do Choliny)
• Kamenný kříž z roku 1903 (západně za obcí, u silnice do Loučky)
• Kamenný kříž z roku 1848 (před DZR Bílsko, u silnice do Vilémova)
• Kamenný kříž z roku 1867 (za obcí, u polní cesty do Vilémova)
• Kamenný empírový kříž s balustrádou z roku 1827 (na návsi pod lipami)
• Boží muka z počátku 19. století (na východním okraji obce,při silnici do Choliny)
• Smírčí kříž pocházející z 15. – 16. století (u Božích muk)

Bohuslavice
• Stožár s čapím hnízdem na návsi
• Soustava rybníků pod obcí, směr na Vilémov
• Barokní kostel svatého Bartoloměje

Brodek u Konice
• Klasicistní kostel sv. Petra a Pavla s pův. interiérem. 
• Krásná příroda, dva sportovní areály s možností dalšího 
sportovního vyžití.

Březsko
• Kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1876
• Kaplička na Michnově z r. 1826
• Budova OÚ z r. 1940 (atypická radnice s věžními hodinami)
• Pomník padlých v 1. sv. válce se sochou sv. Václava z r. 1929
• Pomníček k uctění památky 3 padlých partyzánů v lese „Hora“
• V okolí je možné využít turistických a cyklistických tras

Budětsko
• Ve Žlebě - bývalá myslivna se stěnami pokrytými kresbami 
s mysliveckými motivy; pomník obětem nacismu
• Nedaleko od obce Ochozská kyselka
• Lidová kaple Panny Marie z konce 18. stol.

Čechy pod Kosířem
• Hasičské muzeum v bývalé továrně R.A.Smekala z r. 1820
• Muzeum historických kočárů 
• Empírový zámek s 20ha krajinářským parkem, oranžerií
• Kostel sv. Jana Křtitele (1794) se sochami sv. Petra a Pavla 
• Barokní fara z roku 1771
• Kaple sv. Floriána a kaple sv. Josefa
• Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1768
• Přírodní park Velký Kosíř s rozhlednou na vrcholu 441 m. n. m.


Čelechovice na Hané
• Trilobit o.p.s. - chráněné bydlení - parčík s venkovním fitnes 
pro všechny
• Hanácká relax oáza - sokolovna v Čelechovicích 
- dětské městečko + venkovní občerstvení 
• Památník obětem I a II. světové války
• Kaple Obětování Panny Marie
• Socha sv. Jana Nepomuckého u bývalého cukrovaru
• Kaple Svaté Trojice(pravoslavná)
• Kaple zasvěcená sv. Andělům - v místní části Kaple
• Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Studenec
• Čelechovický devon - „státní“ a Růžičkův lom - Kosíř
• Památník Františka Palackého - u „státního“ lomu

Drahanovice
• Černa věž
• Restaurace na Nové 
• Zahradní železnice ve Střížově
• Areál u Svatopluka nad Ludéřovem
• Historická barokní sýpka v Ludéřově

Dzbel
• Přírodní památka Na Kozénku - travnaté návrší nad lomem 
se sasankou lesní a modřencem chocholatým 
• Možnost vyžití na fotbalovém a dětském hřišti

Hačky
• Větrný mlýn 
• pamětní desky hudebního skladatele Antonína Žáčka 
a scénografa Ladislava Vychodila

Hluchov
• Kaplička Panny Marie (1805 – 1808) v centrální části obce
• Hluchovský mlýn v JV části údolí říčky Romže 
• Rekreační lokality v S části nivy Romže
• Zámeček - zemědělský dvůr - na Z okraji kat. území

Hněvotín
• Kostel sv. Leonarda
• Římskokatolická fara
• Socha Panny Marie s glorietem a ohradní zdí (u hl. křižovatky)
• Kulturní dům
• Sportovní areál
• Hněvotínské skály
• Liščí nora s výhledem na východní část Regionu Haná
• Na skále - národní přírodní památka

Hvozd
• Kaple sv. Václava z roku 1906
• Odrážkův mlýn 
• Pramen Pilávky v lese mezi Hvozdem a Hačkami, lavička, socha Pilávky
• Dostihová stáj S. Popelky Na Srdíčku, nedaleko  památník obětí II. světové války a PP Průchodnice“     
• Rodiště olomouckého arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, 
pamětní deska na jeho rodném domě
• Kaple sv. Michaela
• Zkamenělý zámek – přírodní útvar 1 km za vesnicí směr 
na Javoříčko
• Hostinec U Posledního mohykána – stylová restaurace

Horní Štěpánov
 . Farní kostel sv. Vavřince (1712)
 Větrný mlýn na kopci
 Kříž u kostela

Jesenec
• Barokní Kostel sv. Liboria (1711-1714) od J. Santiniho
• Socha sv. J. Nepomuckého (1753)
• Barokní socha sv. Liboria (1736)
• Lidová kaplička sv. Antonína
• Naučná stezka Kladecko 
(chráněné rostliny - upolíny, orchideje atd.)

Kladky
• Novorománský chrám sv. Cyrila a Metoděje
• Památník obětem I. a II. světové války na návsi před školou
• Přírodní památka - Naučná stezka Kladecko, probíhající 
přes Přírodní park Kladecko

Konice
• Zámek - poč.18.století   
• Kostel Narození P. Marie - baroko   
• Socha sv. Floriána u zámku

Kostelec na Hané
 Kostel sv. Jakuba staršího - základy položeny v r. 1740
 Radnice (historická budova) - jejíž nejstarší část - věž pochází z r. 1771
 Pamětní síň Petra Bezruče, Červený domek Petra Bezruče a socha P. Bezruče

Laškov
• Čtyřkřídlý zámek s pamětní deskou na nádvoří k pobytu 
císaře Fr. Josefa I.
• Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
• Zámek - pozdeně renesanční na základech gotické tvrzi, 
nepřístupný
• Kaple sv. Antonína Paduánského (1682-1684) 
- významné poutní místo

Lešany
• Lidová zvonice na návsi
• Kostel Nejsvětější Trojice 
• Kaple sv. Františka Xaverského 
• Boží muka při silnici do Bílovic
• Pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války u zvonice
• devět křížů (Motalův, kříž před kaplí, kříž na hřbitově, kříž u Jána, Motalův kříž nad Rybníčkem, kříž před Komárkovým, Hemerkův kříž, Kvapilův kříž, Zaoralův kříž)
• Přírodní rezervace „Na Hůrkách“ - bývalá pastvina se vzácnými společenstvy rostlin

Lipová
• Kaple Panny Marie Bolestné
• Kaple sv. Vavřince v Hrochově
• Kaple sv. Martina v Seči
• Přírodní rezervace Lipovské upolínové louky 
• Špacírštejn - romantická zdrobnělá napodobenina zříceniny hradu
• Partyzánský bunkr z 2.světové války za lipovským mlýnem

Loučany
• Kaple sv. Floriána a Isidora z roku 1724
• Kamenný sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1818
• Kamenný sloup sv. Floriána z roku 1881

Loučka
• Rampach - významný vrch SV od obce, dříve vyhlídka na skalách
• Kaple sv. Jana Křtitele

Luběnice
• Kaple P. Marie Pomocné (18. století) - na návsi
• Socha sv. Jana Nepomuckého (r. 1862)
• Socha Madony s dítětem- sv. P. Marie Hostýnské (r. 1899)
• Kamenný kříž (r.1857) u autobusové zastávky na návsi 
• Kříž se sousoším kalvárie (r.1858) s posezením 
• Socha P. Marie Lourdské (r.1890) – okraj návsi ve směru na Rataje 
• Kamenný kříž (pol.19. stol.) na cyklostezce – Luběnice – Těšetice.
• Památník obětem světových válek na návsi(r. 1970)
• Hasičská zbrojnice (r. 1902) – náves
• Sportovně rekreační areál s informačními tabulemi o obci, floře 
a fauně – zastávka na cyklotrase č. 6034. Příjemné zázemí pro aktivní odpočinek pro cyklisty i turisty v areálu za kulturním domem. Možnost hry miniaturgolfu, ruských kuželek, pro nejmenší dětský koutek, minifitness i pro dospělé, zatravněná plocha pro badminton a další vyžití. 
Občerstvení v útulné nekuřácké hospůdce.

Ludmírov
• Přírodní rezervace Průchodnice 
- trojitá skalní brána se zbytky chodeb
• Přírodní památka Skalky
• Přírodní rezervace Rudka - bučina na vápencovém bradle
• Kaple sv. Anny (1836)
• Kaple Růžencové Panny Marie (1899) - Ponikev
• Kaplička sv. Václava - Dětkovice
• Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Ospělov
• Kaplička sv. Jana Nepomuckého – Milkov

Lutín
• Socha Anděla od sochaře Zahnera - 1788,  křižovatka cest 
na Třebčín - Slatinice
• Kaple Nanebevzetí Panny Marie - střed staré části obce - 1756
• Kaplička sv. Floriána - směr na Olšany - počátek 19. stol.
• Kamenný kříž na návsi, před kaplí Nanebevzetí Panny Marie 
- 1755
• Socha Panny Marie Lourdské - směr na Luběnice - 1893
• Sousoší Vyučování Panny Marie - ul. Školní - 1891
• Gruntova vila - 1932 -1933 - ul. Zahrádky

Třebčín 
• Kaple sv. Floriána - na návsi - 1859
• Socha sv. Jana Nepomuckého - ul. Na Zákantí - 1869
• Kamenný kříž na návsi před kaplí sv. Floriána - 1782
• Kaple Panny Marie - na konci obce směr Slatinky – 1898

Náměšť na Hané
• Zámek Náměšť na Hané s kruhovým přírodně 
- krajinářským parkem
• Přírodní rezervace Terezské údolí 
- zachovalé nivní louky s přilehlými doubravami
• Socha Sv. Jana Nepomuckého
• Socha Panny Marie Immaculaty
• Kostel Sv. Kunhuty
• Hrobka rodiny Kinských
• Zámecká Kaple Nejsvětější Trojice
• Zřícenina hradu
• Poutní místo Svatá voda nedaleko Nových Dvorů

Ochoz
• Lokalita „U Kyselky“ – údolí říčky Pilávky se studánkou Kyselky
• Kaple sv. Václava
• Kaple sv. Libora nad vesnicí na křižovatce polních cest 
(Konice, Březsko, Vyšehrad)

Olbramice
• Nově opravený kříž nad obcí

Olšany u Prostějova
• Kostel sv. Jana Křtitele
• Fara
• Sousoší Panny Marie - náves
• Socha sv. Jana Nepomuckého
• Smírčí kříž a hraniční kámen
• Hasičské muzeum 
• Dráha pro jízdu na kolečkových bruslích

Pěnčín
• Sportovní areál Pěnčín
• Rybník Močilka uprostřed návsi
• Milník víry na Čihadle
• Kostel sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské
• Římskokatolická kaple Navštívení Panny Marie

Polomí
• Zvonice na návsi
• Boží muka

Ptení
• Ptení - kostel sv. Martina
• Zámek - renesanční patrová stavba, postavená Jiřím Šarovcem ze Šarova v letech 1530 - 1533
• Pomník padlých
• Na budově MŠ pamětní deska hudebního historika, kritika a lexikografa prof. Graciána Černušáka 
• Ptenský Dvorek - kaplička a pomník padlých
• Holubice - kaplička

Raková u Konice
• Ochozská kyselka 
• Boží muka z roku 1661 
• Rakovské údolí - cestou od Krakovce přes „Široký trávník“, přes „Žleb“ kolem retenční přehrážky na Pilavce, 
a dále kolem Hraběnčiny (nebo taky Zabité) cesty, kolem starého mlýna u Kyselky, pomníku padlých partyzánů dojdete kolem bývalého rybníka 
až k Ochozskému pramenu kyselky. K Zabité cestě se traduje pověst, že se zde krakovecké hraběnce splašilo spřežení a tragicky zde zahynula.

Rakůvka
• Kaplička „Nanebevzetí P. Marie 
• Pamětní deska padlým vojákům
• Obnovená náves
• Nový dřevěný kříž s pamětní deskou

Senice na Hané
• Kostel sv. Maří Magdaleny
• Barokní fara
• Barokní kaple sv. Josefa
• Socha Ecce homo z první poloviny 18. století
• Smírčí kříž u sochy sv. Tomáše s mečem ze 16. stol.
• Sušárna chmele v Odrlicích
• Svatá voda Cakov
• Eliščina stezka 

Senička
• Kaple sv. Andělů strážných z r. 1734
• Smírčí kříž na okraji obce, při vjezdu do Seničky 
od Senice na Hané datovaný do 16. století 
• Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1823 (vedle kříže)
• Kamenný kříž z r. 1867 za obcí u říčky Blaty 
• Socha sv. Františka u silnice do Senice 
• Litinový kříž z poloviny 19. století u silnice do Odrlic 
• Socha Panny Marie v dolní části obce
• Litinový kříž z r. 1853 u silnice do Cakova
• Protipovodňová zídka z r. 1859

Skřípov
• Soubor čtyř kaplí 
• Kostel Nanebevstoupení Páně
• Kamenné kříže 
• Přírodní památka Skřípovský mokřad 
• Upolínové louky

Slatinice
• Lichtenštejnský statek (dnešní budova obecního úřadu)
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie
• Areál Lázní Slatinice a.s.
• Léčivé prameny se sirnou vodou - sv. Václav, sv. Vít, sv. Jiří
• Infocentrum Lázní Slatinice a.s.
• Smírčí kříž u č.p. 157 vedle boží muky
• Pomník letců (od lázní po žluté turistické značce 
směr Velký Kosíř)
• Zastávka na cyklotrase č. 6034 (areál SK Slatinice)
• Muzeum U Veterána
• Poutní místo u sv. Antoníčka - Malý Kosíř

Slatinky
• Rozhledna na Kosíři
• Devonské vápencové skály
• Kaple sv. Jana a Pavla (1823)

Smržice
• Boží muka před sokolovnou 
• Mlýn v ul. Kobližnice 
• Socha sv. J.Nepomuckého v centrálním parku
• Vycházka úvozem na Stráž 
• Kostel sv. Petra a Pavla (1861)
• Barokní kříž (1745)
• Barokní fara (1761)

Stařechovice
• Kaple sv. Martina ve Služíně
• Kostel Narození Panny Marie
• Přírodní památka Brus - Služín - typická společenstva 
teplomilné vegetace
• Socha Panny Marie ve Služíně
• Kříž ve Služíně z roku 1796
• Kaplička sv. Martina ve Služíně stavba z I. pol. min. století
• Kříž na hřbitově ve Stařechovicích z roku 1834 
• Kostel Narození Panny Marie  
– v kostele je nestarší evidovaná památka na Prostějovsku 
(pískovcová raně románská křtitelnice, gotická Madona 
z počátku 15.století)

Stražisko
• Koupaliště
• Barokní kostel Andělů Strážných s křížovou cestou

Suchdol
• Poutní kostel Navštívení Panny Marie
• Studánka pod kostelem zvaná Svatá voda
• Mariánská zahrada se sochou Panny Marie a Jana Pavla II.
• Větrný mlýn (v soukromém vlastnictví, slouží k bydlení majitele)

Těšetice
• Kostel sv. Petra a Pavla
• Kamenný kříž s kalvárií u kostela
• Barokně klasicistní misijní kříž (1772)
• Část Rataje - vesnická památková zóna pro tradiční hanáckou zástavbu 
• Kaplička navštívení Panny Marie z r. 1743 - Rataje
• Sousoší sv. Cyrila a Metoděje z r. 1885 - Rataje
• Kaple sv. Cyrila a Metoděje (1890) se smírčím křížem - Vojnice
• Pískovcový sloup Nejsvětější Trojice z carrarského mramoru (1890) - Vojnice

Ústín
• Kaple sv. Jana a Pavla
• Kamenný most
• Dvorní trakt obecního úřadu 
• Boží muka - u silnice mezi Topolany a Ústínem  

Zdětín
• Kaple sv. Anny
• Víceúčelové hřiště, dětské hřiště
• Červený kříž
• Bělecký mlýn, ZOOKOUTEK
• Kaplička na Mokřinách