• Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova na r. 2017)

v rámci tohoto dotačního titulu MAS pomohla se zpracováním žádosti obci Bílovice-Lutotín, Bohuslavice, Čelechovice na Hané a Stražisko.